| Nahlásit

Výpočet pH

Při jaké hodnotě pH by se začal srážet Pb(OH)2 z 0,05M roztoku Pb(NO3)2?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Součin rozpustnosti je pKs = 14,93
Ks = c(Pb++)*c(OH-)^2; log(Ks) = log(c(Pb++)) + 2*log(c(OH-) = -14,93
log(c(OH-) =(-14,93 - log(0,05))/2 = (-14,93 + 1,3)/2 = -13,63/2 = -6,81
pOH = 6,81; pH = 14 - 6,81 = 7,19

OK?
| Nahlásit
Můžu se zeptat, odkud jsme zjistili, že Ks je 14,93? A taky mi není jasné, proč jednou je mezi jednotlivými koncentracemi násobení a poté, co se součin rozpustnosti zlogaritmuje už je mezi koncentracemi plus?
| Nahlásit
Je tam pKs - záporný logaritmus Ks (podobně jako pH a pOH). Nemáš jej v zadání, našel jsem jej v tabulkách.
Dál jde o počítání s logaritmy:
Rovnici y = k*x logaritmujeme: log(y) = log(k) + log(x)
y = k*x^2 => log(y) = log(k) + 2*log(x)
y = x^2/z => log(y) = 2*log(x) - log(z)

Uvědom si, že log nějakého čísla je exponent 10. Když tedy rovnici logaritmujeme, převedeme všechna čísla na odpovídající exponenty 10. Při násobení se exponenty sečítají, při dělení odečítají, při umocňování se násobí mocnotelem:
100*10 = 1000 => 10^2*10^1 = 10^(2+1) = 10^3
log(100) + log(10) = log(1000) => 2 + 1 = 3

Stačí?
| Nahlásit
Už to chápu. Děkuji.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek