| Nahlásit

příklad

Při titraci neznámého vzorku Ca(OH)2 bylo spotřebováno 20,6 ml odměrného roztoku HCl o koncentraci 0,1 M a faktoru 1,022. kolik gramů Ca(OH)2 je v litru vzorku??
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Reakční rovnice: Ca(OH)2 + 2HCl = CaCl2 + 2H2O
n(HCl) = f*c*V = 1,022*0,1*0,0206 = 0,0021053 mol HCl
n(Ca(OH)2) = n(HCl)/2 = 0,0010527 mol Ca(OH)2.
K dalšímu výpočtu chybí zásadní informace - jaký objem vzorku byl pipetován k titraci. Nepředpokládám, že to byl celý litr.
Když vypočtené látkové množství vydělíš pipetovaným objemem v dm3, dostaneš molární koncentraci Ca(OH)2, kterou snadno přepočteš na hmotnostní koncentraci.
| Nahlásit
5 ml neznámého vzorku
| Nahlásit
To dopočítání je asi náročné, tak ukážu:
c = n/V = 0,0010527/0,005 = 0,21053 mol/dm3 Ca(OH)2
m = c*M = 0,21053*74,093 = 15,599g/dm3 Ca(OH)2
| Nahlásit
Ještě dodám - koncentrace je vyšší, než rozpustnost Ca(OH)2. Muselo by jít o suspenzi.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek