Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

směs vody a oleje

Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Emulze.

http://cs.wikipedia.org/wiki/Emulze :

Emulze je heterogenní směs dvou kapalin, které se vzájemně samovolně nesměšují. Obvykle jde o kapaliny s různou hustotou a polaritou. Emulze je tvořena disperzním prostředím a dispergovanou (rozptýlenou) látkou. Dispergovaná látka je v disperzním prostředí obvykle ve formě malých kapiček. Velikost kapiček závisí na stupni homogenizace a na povaze jednotlivých kapalin.
Při smíšení dvou kapalin (obvykle olej a voda) dojde k vytvoření dvou vrstev. Olej má menší hustotu než voda a tak olej plave na vodě a fázové rozhraní mezi kapalinami je malé. Při emulzifikaci dochází k silovému působení na fázové rozhraní a vytvářením malých kapiček oleje ve vodě se zvětšuje povrch olejové fáze. Jelikož je olej nepolární a voda polární (olej je hydrofobní = nemá rád vodu), tak jsou tyto kuličky oleje velmi nestálé mají tendenci se shlukovat do větších celků, až dojde k vytvoření původní plovoucí vrstvy oleje.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek