Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

PV diagram

Potřeboval bych pomoct s PV diagramem. Mám ůlohu

Zobrazte v p-v diagramu průběh izotermického, izochorického a izobarického děje plynu řídícího se van der Waalsovou rovnicí.

Jde mi tam o tu rovnici. Nevím vůbec co s tím. Poraďte prosím.
Děkuji.
Aleš
Témata: fyzika

5 reakcí

| Nahlásit
Van der Waalsovu rovnici poněkud upravím:
p = n*R*T/(V-n*b) + a*n^2/V^2.
Pro děj v grafu , kde p je na osy y V na ose x je zorazen děj:
izobarický - p = konst., velikost nezávisí ani na objemu, ani teplotě; obrazem je přímka, rovnoběžná s osou x a protínající osu y v bodě p.
izochorický - V=konst.; objem nezávisí ani na tlaku, ani na teplotě. Obrazem je přímky, rovnoběžná s osou y a protinající osu x v V.
izotermický - po substituci konstantních hodnot a jejich kombinací přejde rovnice do tvaru
p = k/(V-k1)- k2/V^2 kde k, k1 a k2 jsou sloučené hodnoty konstant a proměnných, které se v tomto ději nemění (n, T). Obrazem funkce je posunutá hyperbola druhého stupně.
Doporučuju udělat tabulky hodnot a v excelu vyrobit graf.
| Nahlásit
Díky. V té tabulce hodnot bych měl zadávat hodnoty pro které veličiny??
pro p a v ???
| Nahlásit
Na ose x bývá zvykem zadávat nezávisle proměnnou, takže V. Na ose y bude p a to budeš ve všech případech počítat. Trochu problém bude s tabulkou pro izochorický děj.
| Nahlásit
Promiň, prve jsem nebyl přihlášený.
Zatím co pro ibarický a izotermický děj může být x-ová souřadnice společna a pro y hodnoty bude pro izobarický děj funkce =0*x +k, pro izochorický děj musíš udělat samostatnou tabulku datové řady a y zadáš ručně a do x dáš =0*y + k.
| Nahlásit
Ještě poslední věc - u toho izotermického děje by těch křivek mohlo být několik pro různá T. Jejich tvar by byl přibližně stejný jen by se v grafu posouvaly. Samozřejmě všechno pro konstantní látkové množství.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek