| Nahlásit

Mohli byste mi prosím poradit jestli v tomto textu mám nějaké chyby...a popřípadě mi je opravit??Předem děkuji.

TVAROSLOVÍ:souhláska,číslo jednotné,citoslovce,vyjmen.slova,osoba(u sloves),sousloví,samohlásky,jmen.rod,slov.pžízvuk,znělá hláska,životnost,písmeno,souvětí,věta jednočlenná.
HLÁSKOSLOVÍ:dlouhé a,ypsilon.
SLOVNÍ ZÁSOBA:antonyma,homonyma.
SKLADBA:sklad.dvojice,předmět,věta hlavní,věcný význam.
PRAVOPIS:psaní měkkého i,psaní velkých písmen.
Témata: český jazyk
Diskuze
| Nahlásit
souhlásku bych dal do hláskosloví,samohlásky a písmeno taky.znelou hlasku taky
vyjmen. slova do pravopisu
sousloví do slovní zásoby
souveti do skladby
vecny vyznam do slovni zasoby.

ale nevim to jiste
| Nahlásit
JJ...moooc děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek