| Nahlásit

Elektrický proud v kapalinách a plynech

Prosím o pomoc s těmito otázkami.

Jaké je praktické využití elektrického oblouku?

Na jakém principu je založena zářivka?

Jaký rozdíl je mezi zářivkou a výbojkou?

Jakým způsobem se lze chránit před nebezpečím úderu blesku?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Vysoká teplota znamená velkou kinetickou energii částic plynu, při jejichž nárazech může docházet k vyrážení elektronů z atomů nebo molekul. Elektrický proud v plynu za vysoké teploty se nazývá elektrický oblouk a je tvořen směsí elektronů a iontů. Vyznačuje se velmi jasným světelným zářením, které se využívá v obloukových lampách. Vysoké teploty elektrického oblouku se rovněž využívá při obloukovém svařování, řezání plechů nebo v elektrických tavících pecích.
Elektrický oblouk objevil roku 1812 britský vědec Humphry Davy.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Elektrick%C3%BD_oblouk
Zářivka je nízkotlaká výbojka, která se používá jako zdroj světla.[1] Tvoří ji zářivkové těleso, jehož základem je nejčastěji dlouhá skleněná trubice se žhavícími elektrodami, naplněná rtuťovými parami a argonem. V nich nastává doutnavý výboj, který ale září v neviditelné ultrafialové oblasti. Toto záření dopadá na stěny trubice, které jsou obvykle pokryty luminoforem. Tato látka absorbuje ultrafialové záření a sama září ve viditelné oblasti. Zářivka tak svítí.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1%C5%99ivka
Výbojka je obvykle uzavřená trubice, naplněná směsí různých par a plynů, podle typu výbojky. Do této trubice zasahují z vnějšího prostředí dvě nebo více elektrod, které umožňují zavedení elektrického proudu do plynové náplně. Hlavní využití výbojek je přeměna elektrické energie na světlo. Podle tlaku plynové náplně výbojky dělíme na vysokotlaké (sodíkové, rtuťové, halogenidové,…) a nízkotlaké (rtuťové, sodíkové). Vlastní těleso výbojky může být ze skla, korundu a podobných materiálů. Mezi výbojky se obvykle řadí i tzv. obloukové lampy. Samotné těleso osvětlovacích výbojek bývá často umístěno v baňce, buď pokryté luminoforem, nebo čiré. Baňka bývá plněna inertní atmosférou, nebo vakuovaná, pro snížení tepelných ztrát. Rtuťové nízkotlaké výbojky se obvykle označují jako zářivky.
http://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDbojka
Uzemnění: vodivé spojení nějakého zařízení s podložím. Zřizuje se jako ochrana před úrazem elektřinou, pro ochranu před bleskem a přepětím, nebo pro správnou činnost elektrických zařízení.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Uzemn%C4%9Bn%C3%AD
bleskosvod - (hromosvod) je zařízení, které vytváří umělou, vodivou cestu k přijetí a svedení bleskového výboje.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bleskosvod
| Nahlásit
Děkuji!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek