Ontola > Ostatní > diskuze
| Nahlásit

Chemie - výpočet pH

Jaké pH bude mít roztok vzniklý smícháním 250 ml 0,1M H2SO4 a 250 ml 0,1M KOH?

Potřebovala bych poradit, jak to vypočítat. Moc děkuji.

4 reakce

(Upr. 05.02.2017 15:26) | Nahlásit
Jde o silnou kyselinu a silnou zásadu, dojde tedy k neutralizaci. Dokážeš napsat její rovnici?
Ještě zkus vypočítat látková množství obou reaktantů - KOH a H2SO4.
| Nahlásit
2KOH + H2SO4 -> K2SO4 + 2H2O
n(H2SO4) = 0,25 * 0,1 = 0,025 mol
n(KOH) = 0,25 * 0,1 = 0,025 mol
Dál už bohužel nevím :/
| Nahlásit
Tak se podívej na tu rovnici - na 1 mol H2SO4 potřebuješ 2 moly KOH, když to zapíšeš matematicky:
n(H2SO4) = n(KOH)/2, takže na neutralizaci 0,025mol KOH se spotřebuje 0,0125mol H2SO4 a 0,0125mol H2SO4 zůstane nezneutralizováno. Disociací se uvolní dvojnásobné látkové množství H+ - 0,025mol.
Smícháním obou roztoků dostaneme objem 0,5dm3, takže c(H+) = n(H+)/V = 0,025/0,5 = 0,05mol/dm3.
pH = -log(c(H+)) = -log(0,05) = 1,3
Vzniklý K2SO4 je sůl silné kyseliny a silné zásady, pH tedy neovlivňuje.

OK?
| Nahlásit
Už tomu trochu rozumím. Moc děkuji :)
Chtěla bych si ověřit, zda jsem to správně pochopila, na následujícím příkladu:
Jaké pH bude mít roztok vzniklý smícháním 100 ml 0,1 M H2SO4 a 400ml 0,05M NaOH?
n(H2SO4) = 0,1*0,1 = 0,01 mol
n(NaOH) = 0,4 * 0,05 = 0,02 mol
2NaOH + H2SO4 -> Na2SO4 + 2H2O
Na 1 mol H2SO4 potřebuji 2 mol NaOH
n(H2SO4) = n(NaOH)/2; na neutralizaci 0,02 mol NaOH se spotřebuje 0,01 mol H2SO4.
Uvolní se dvojnásobné n(H+) = 2*0,01 = 0,02 mol
Celkový objem je 0,5l, takže [H+] = 0,02/0,5 = 0,04
pH = -log(0,04)
pH= 1,4?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek