Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

příklady chemie navážky

dobrý den, nevěděl by si někdo zde rady s některým z těchto příkladů?

1)Vypočítejte navážku zásobních roztoků léčiv o hmotnostní koncentraci 1 g/l, jestliževýsledný roztok má mít objem 4ml.Léčiva: Loperamid (Mr = 477,037 g/mol) a Ibuprofen (Mr=206,29g/mol). Jaká bude látková koncentrace2)Kolik je třeba použit zásobních roztokůléčiv o koncentraci 1g/l pro přípravu směsného standardu o koncentraci jednotlivých složek 5μg/ml o objemu 500 μL.


3)Jaká bude navážka octanu sodného (Mr = 82,04 g/mol), pro přípravu 1M roztoku o objemu 100 ml?

4)Kolik ml 99,8% kyseliny octové (ρ = 1,05 kg/dm3,Mr = 60,05 g/mol)je potřeba na přípravu 100 cm3jejího 1 M roztoku?

5)Vypočítejte poměr objemů roztoků kyseliny octové (pKa= 4,76) a octanu sodného (pKb=9,25) na přípravu 10 ml základního elektrolytu o pH = 4,76, když koncentrace obou roztoků je 1M.

6)Jaký přesný objem 1M kyseliny octové (pKa= 4,76) a 1M octanu sodného je třeba na přípravu 10 ml octanového pufru o pH = 4.76 a koncentraci obou složek 30mM.

7)Kolik ml acetonitrilu je třeba přidat do roztoku pufru vznikléhovpředchozích příkladech, aby jeho obsah byl 30%v10 ml? Změní se výsledné pH základního elektrolytu?
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
První dva úkoly byly řešeny jinde. 3 a 4 úkol při troše úsilí zvvládneš, když si uvědomíš, že molární hmotnost je hmotnost 1 molu látky. A poslouží ti vzorce
m = n*M a n = c*V.

pH pufru řeší Henderson-Hasselbachova rovnice: pH = pKa + log(ns/na) kde ns je látkové množství soli a na je látkové množství kyseliny. Když si uvědomíš že log(1) = 0, pak pro pH=pKa je ns/na = 1.
A teď k příkladu 5: Máš připraveny roztoky obou složek o koncentraci 1M (1 mol/dm3). Pak bude platit že stejný objem - stejné látkové množství. A když toho má být 10cm3, dáme každé složky 5cm3 a dostaneme pufr o pH = pKa = 4,76. To pKb platí pro octanový anion (ten je zásadou) a je nadbytečné.
U toho 6 příkladu jsem nepochopil, jestli těch 30 mM (30 milimol/dm3) platí pro součet (každá 15 mM) nebo pro každou složku. Dejme tomu, že pro každou, tedy ca = 30mmol/dm3 octovky a 30mmol/dm3 octanu. Celkový objem je 10 cm3, takže
n = c*V = 0,03mol/dm3*0,01dm3 = 0,0003mol. P%ak ze zásobního roztoku 1M odpipetujeme
V = 0,0003/1 = 0,0003dm3 = 0,3cm3 a doplníme na objem 10cm3 (9,6cm3 vody).

O acetonitrilu nic nevím, takže s tím ti už nepomůžu.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek