Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Prosím o pomoc s výpočty příkladů z fyziky, nevím si s nimi rady.

Příklad č. 1 – polohový vektor. Pohyb hmotného bodu je popsán polohovým vektorem 𝑟⃗(t) = (r cos(t); r sin(5t); 2t), kde r = 3 m a t je v sekundách. Určete okamžitou rychlost a zrychlení v libovolném čase t a načrtněte zmíněný pohyb. Určete rovnici trajektorie v rovině x-y. [šroubovice, poloměr 3m, stoupání 0,8m]. (místo kostiček v závorkách má být "pí")

Příklad č.2 - rychlost vlaku. Dva cestující chtěli zjistit rychlost svého vlaku. Jeden uslyšel za jednu minutu 37 úderů kol a věděl, že délka kolejnice je 25 m. Druhý napočítal za jednu minutu 19 sloupů telegrafu, o kterých věděl, že jsou od sebe vzdáleny 50 m. První zjistil rychlost 55,5 km/h, druhý 57 km/h. Jaká je správná rychlost vlaku a proč se mýlili? (54km/h. 15m/s).

Příklad č.3 - Na kompresi plynu byla vynaložena práce 800 J, přitom bylo odvedeno 500 J ve formě tepla. Jaká byla výsledná změna vnitřní energie tohoto plynu?

Příklad č. 4 – volný pád. Kámen, který padá volným pádem kolem římsy nevyššího patra domu (bod A) rychlostí 4 m∙s -1 , na parapet okna v přízemí (bod B) dopadne rychlostí 16 m∙s-1 . Určete vzdálenost mezi sledovanými body a dobu, za kterou kámen tuto vzdálenost urazí (viz obr). Počítejte s tíhovým zrychlením g = 10 m∙s-2 . 12m;1,2s
Příklad č.16 Určete kapacitu deskového kondenzátoru o obsahu desek 0,01 m2 , když ho až do poloviny ponoříme do petroleje, který má relativní permitivitu 2. Desky jsou ve vzdálenosti 5 mm od sebe.

Příklad č.5 Určete kapacitu deskového kondenzátoru o obsahu desek 0,01 m2 , když ho až do poloviny ponoříme do petroleje, který má relativní permitivitu 2. Desky jsou ve vzdálenosti 5 mm od sebe.

Příklad č. 6 - Deuteron urychlený neznámým potenciálovým rozdílem obíhá v magnetickém poli o indukci B = 1,5 T po kruhové dráze o poloměru 40 cm. Určete rychlost deuteronu, dobu jednoho oběhu a urychlovací napětí.

Příklad č. 7 - Do oscilačního elektrického obvodu je ke kondenzátoru o kapacitě C1 paralelně připojen další kondenzátor o kapacitě C2 = 3C1. Poté se frekvence kmitů zmenší o 500 Hz. Určete frekvenci kmitů původního obvodu.

Příklad č. 8 - Výstupní práce u sodíku je 2,1 eV. Vypočítejte maximální kinetickou energii elektronů uvolněných ze sodíku, dopadá-li na něj záření o vlnové délce 300 nm?

Děkuji za jakýkoliv příklad, hoří termín odevzdání a nevím, jak si s nimi poradit.
Témata: fyzika

Reakce

 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek