Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemické výpočty

1.) Při reakci 10,9 g Zn znečištěného ZnO s 220,0 ml 40,0% (hmotn. %) roztoku H2SO4 (hustota ρ = 1,300 g/cm3) vzniklo 0,240 g H2. Vypočtěte hmotnostní zlomek ZnO ve výchozí směsi ZnO a Zn. Dále vypočtěte hmotnosti následujících složek ve výsledné reakční směsi po proběhnutí reakce (pokud složka ve směsi není přítomna, uveďte „0“): Zn, ZnO, H2SO4, ZnSO4, H2O. Mol. hmotnosti: M(Zn) = 65,39 g/mol; M(ZnO) = 81,39 g/mol; M(H2) = 2,02 g/mol; M(H2SO4) = 98,08 g/mol; M(ZnSO4) = 161,45 g/mol; M(H2O) = 18,01 g/mol.
Reakce: Zn + H2SO4 -> H2 + ZnSO4
ZnO + H2SO4 -> ZnSO4 + H2O

2.)Chlorečnan draselný se působením tepla rozkládá na chlorid draselný a kyslík. Vypočítejte, z kolika procent se rozložil chlorečnan draselný (konverzi chlorečnanu draselného), jestliže po 7 minutách zahřívání poklesla hmotnost tuhé fáze (prášku) z 53,8 g na 46,8 g. Dále vypočtěte hmotnosti složek ve výsledné směsi (tuhá fáze) a objem vzniklého kyslíku (přepočtený na normální podmínky). Mol. hmotnosti: M(KClO3) = 122,55 g/mol; M(KCl) = 74,55 g/mol; M(O2) = 32,00 g/mol.
Reakce: 2 KClO3 -> 2 KCl + 3 O2

Předem moc děkuji za pomoc
Témata: chemie

7 reakcí

| Nahlásit
Opravdu moc prosím o pomoc...
Předem děkuji
| Nahlásit
n(H2) = 0,24/2,02 = 0,119 mol; n(H2SO4) = 1,3*220*0,4/98,08 = 1,1664 mol
n(Zn) = n(H2)ů m(Zn) = 0,119*65,39 = 7,7814g Zn; m(ZnO) = 10,9-7,7814 = 3,1186g.
w(ZnO) = 3,1186/10,9 = 0,2861; n(ZnO) = 3,1186/81,39 = 0,0383 mol =>
n(ZnSO4) = 0,119 + 0,0383 = 0,1573; n(H2SO4) = 1,1664 - 0,1573 = 1,0091 mol.
m(Zn) = m(ZnO) = 0; m(ZnSO4) =0,1575*161,45 = 25,4284; m(H2SO4 = 1,0091*98,08 = 114,4g;
m(H2O) = 220*1,3*0,6 + 0,0383*18,01 = 172,29g H2O.

2:Z chlorečnanu se za 7 min. uvolnilo m(O2) = 53,8 - 46,8 = 7g; n(O2) = 7/32 = 0,2187 mol.
n(KCl) = n(KClO3rozl.) = 2/3*n(O2) = 0,2187*2/3 = 0,1458 mol ;
n(KClO3vých.) = 53,8/122,55 = 0,439 mol. Rozložilo se 100*0,1458/0,439 = 33,21%.
To ostatní si dopočítáš?
| Nahlásit
Děkuji moc..
Kdyby jsi byl tak hodný a dopočítal to komplet, byla bych moc ráda..
Předem díky
| Nahlásit
Dobrý den, mám pár otázek..
Podle výsledků by to mělo vyjít:
1.)w ZnO (výchozí směs) = 0,28724
m H2SO4 (nezreag) = 98,97g a toto se neshoduje
m Zn (nezreag) = 0g
m ZnO (nezreag) = 0g
m ZnSO4 = 25,393g

a 2.)Konverze = % 33,219
Hmotnost KClO3 nezreagovaného = 35,928g a tady toto nějak nechápu
m KCl vzniklého = 10,872g
objem O2 = 4,9028 dm3


Předem moc děkuji za odpověď
| Nahlásit
Vezměme oba dva dotazy dohromady. Především neznám vaše pravidla zaokrouhlování a nevím, na kolik míst to počítáte. Je dobré, když mi aspoň dodáte (ze zadání?) molární hmotnosti a hustoty. Nevylučuji, že se mi občas vloudí početní chyba. Proto je potřeba, abyste si můj výpočet prošli a přepočítali. To je případ toho prvního příkladu. V něm m(H2SO4 = 1,0091*98,08 = 114,4g je evidentně početní chyba .
1,0091*98,08 = 98,9725g. Ostatní rozdíly jdou na vrub zaokrouhlovacích chyb nbebo úsporného zápisu. Tak m(Zn) = m(ZnO) = 0 je totéž, jako m(Zn) = 0; m(ZnO) = 0.

K tomu druhému příkladu. Z rovnice vyplývá, že kolik molekul KClO3 se rozloží, tolik molekul KCl vznikne. A dál: n(KCl) = n(KClO3) = (2/3)*n(O2) tedy každé tři molekuly O2 vznikly rozložením dvou molekul KClO3 a tím vznikly dvě molekuly KCl. Na počátku jsme měli 53,8g = 0,439 mol KClO3. Po 7 minutách klesla hmotnost na 46,8g, tedy o 7g. To proto, že vzniklý kyslík odešel. Bylo ho 7g = 0,2187 mol. Látkové množství rozloženého KClO3 jsou 2/3 tohoto množství, tedy 0,2187*2/3 = 0,1458mol z původních 0,439 mol, což je 33,21%. m(KCl = 0,1458*M(KCl) = 0,1458*74,55 = 10,87g.
m(KCl + KClO3) = 46,8g. m(KClO3) = 46,8-10,87 = 35,93g je KClO3 v pevné fázi.
V(O2) = n*R*T/p = 0,2187*8,314*273,15K/101325Pa = 0,004902m3 = 4,902dm3.

Stačí?
| Nahlásit
Děkuju moc a omlouvám se za komplikace
| Nahlásit
To nemusíš. Mám větší radost, když najdeš chybu a napíšeš, nebo požaduješ doplnění, než když vůbec nereaguješ.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek