Ontola > Chemie > diskuze
(Upr. 08.09. 22:37) | Nahlásit

chemické výpočty

Dobrý večer, mohl by mi někdo prosím pomoct s těmito příklady, předem moc děkuji.

1. Kolik g hydroxidu vápenatého a kolik molekul acetylenu vznikne rozkladem 520 g karbidu vápenatého vodou, je-li výtěžek reakce 85%?
Mr(Ca)=40, Mr(C)=12, Mr(O)=16, Mr(H)=1
[výsledek: 511g, 4,16 x 10^24 molekul]

2. Jak se změní koncentrace hydroxoniových a hydroxidových iontů, jestliže se pH roztoku sníží z 12,5 na 9,5?
[výsledek: [H3O+] se 1000x zvýší, [OH-] se 1000x sníží]
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
1: Základem je rovnice: CaC2 + 2H2O = Ca(OH)2 + C2H2 ; Rovnice nám říká, že z jedné molekuly CaC2 vznikne 1 molekula Ca(OH)2 a 1 molekula C2H2, což zapíšeme vztahem
n(Ca(OH)2) = n(C2H2) = n(CaC2).
M(CaC2) = 64g/mol; M(Ca(OH)2) = 74g/mol;
n(CaC2) = m/M = 520/64 = 8,125 mol;
N(C2H2) = n*NA*0,85 = 8,125*6,022*10^23 *0,85 = 4,159*10^24 molekul
m(Ca(OH)2) = n*M*0,85 = 8,125*74*0,85 = 511,063 g.

2: c(OH-) = 10^*pOH => A: c(OH) = 10^-(14-12,5) = 10^-1,5 = 0,0316 mol/dm3
B: c'(OH-) = 10^-(14 - 9,5) = 10^-4,5 = 0,316*10^-5; A/B = 0,0316/0,316*10^-5 = 1000
Koncentrace OH- se tredy snížila 1000x. c(H3O+) a c(OH-) jsou spolu vázány iontovým produktem vody: Kw = c(H+)*c(OH-) = 10^-14. Jestliže se koncentrace OH- snížila 1000x, musela se koncentrace H+ 1000x zvýšit.

OK?
| Nahlásit
Děkuji Vám mockrát.
Našla jsem malou chybu, příklad 2.
B: c'=3,16*10^-5 mol/dm3, ale jinak všechno v pořádku a ještě jednou díky.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek