Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Součinitel smykového tření mezi kotoučem a kvádrem, příklad

Kotouč se otáčí kolem svislé osy úhlovou rychlostí omega=pi*rad/s. Ve vzdálenosti 20cm od osy otáčení je umístěn kvádr malých rozměrů. Jaký musí být součinitel smykového tření mezi kotoučem a kvádrem, aby nedošlo ke sklouznutí kvádru?
Témata: fyzika

4 reakce

| Nahlásit
Fd = m*r*ω^2; Ft = m*g*f ; Fd = Ft; po dosazení ze vztahů pro obě síly
m*r*ω^2 = m*g*f => f = r*ω^2/g = 0,2*pí^2/9,81 = 0,201
OK?
| Nahlásit
týý jo - díky moc!! :D
| Nahlásit
můžu se ještě zeptat, tady u těch příkladů, na ty rovnice musí dojít člověk sám, že? Není na to žádný fígl co?
| Nahlásit
Sáně s nákladem o celkové hmotnosti 100 kg jedou stálou rychlostí ve vodorovné sněhové stopě taženy silou 120 N. Jaký je součinitel smykového tření sanic o sníh.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek