| Nahlásit

Co je frekvence a oscilogram?

Co meri oscilogram? Co je to frekvence? Jaky je vzorec na frekvenci?
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
Frekvence je kmitočet, teda číslo vyjadřující kolikrát se nějaký periodický (opakující se) děj zopakuje za jednu vteřinu.
Pokud znáš dobu trvání T periodického děje (tj. kolik vteřin trvá jedna perioda), tak vztah mezi frekvencí f a periodou je:
f = 1/T
T = 1/f
| Nahlásit
Oscilogram nic neměří, je to zřejmě graficky zaznamený průběh nějakého děje, patrně tedy graf závislosti výchylky nebo nějaké hodnoty na čase.
| Nahlásit
Frekvence může být rozměrově i v jiných jednotkách než vteřinách/sekundách, například frekvence s jakou se mění kalendářní rok je f=1/12 (rok se vymění za 12 měsíců)

Nebo f=1/365 (rok se vymění za 365 dní)
| Nahlásit
Ano, většinou to bývá závislost napětí (nebo veličiny na napětí převedené) na čase. Příkladem může být třeba papír s křivkami EKG. Občas jsou oscilogramy grafy dvou různých veličin (ne času), které odpovídají vodorovné a svislé ose (např. Lissajousovy obrazce). Na oscilogram zaznamenáváme periodické i neperiodické průběhy (přechodové jevy apod.).
Nejčastěji vytváříme oscilogram vytištěním zkoumaného průběhu z paměti digitálního osciloskopu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek