Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

kinematika fyzika

1. Ve vagonu vlaku jedoucího stálou rychlostí padá kulička. Popište pohyb kuličky
a) vzhledem k vagonu
b) vzhledem k povrchu Země

2. Jaké pohyby koná těleso, které je v klidu vzhledem k povrchu Země?
Prosim vas o pomoc ! Dekujuu :D
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
1a) pohybuje se po přímce směřující kolmo k podlaze vagonu

1b) pohybuje se po přímce, která je vůči zemi šikmá, úhel je dán poměrem součtem rychlostí (rychlost pádu: vy a rychlosti pohybu vagonu: vx).

2) rovnoměrný rotační pohyb (Ze skutečnosti je rychlost rotace Země pohyb rovnoměrný zpomalený, ovšem zpomalení je velmi malé - rotace země se zpomaluje).
| Nahlásit
1b) Vzhledem k Zemi se jedná v podstatě o vrh vodorovný. Ve vodorovném směru se jedná o pohyb rovnoměrný. Ve svislém směru se jedná o volný pád, což je pohyb rovnoměrně zrychlený.
Proto se těleso nebude pohybovat po přímce, ale po parabole. Zde to Cenobita nedomyslel.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek