| Nahlásit

chemické látky, které se vyskytovaly v atmosféře prahor

Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
V podstatě je vhodné pohovořit (s odkazem na podtéma "nauka o zemi") o pochodech vedoucích ke vzniku života na zemi. Důkazy o vzniku života vyplývající z chemického složení některých velmi starých hornin poukazují na to, že život musel vzniknout na Zemi již v raném období jejího vývoje. Různými pokusy bylo mnohokrát ověřeno, že v současné době ke vzniku třeba jen nejjednodušších forem života z neživých hmot nedochází. Jak se tedy můžeme domnívat, že k něčemu podobnému v geologické minulosti došlo?

Odpověď není jednoduchá, ale také není nepochopitelná. Na povrchu geologicky mladé Země byly zcela odlišné podmínky, než jsou dnes. Rozdíly byly zejména ve složení plynů v atmosféře a v typu a síle záření dopadajícího na Zemi. Prvotní atmosféra ještě neobsahovala kyslík - chyběla proto i ozónová vrstva, která dnes zachycuje podstatnou část pronikajícího záření.

Prvotní atmosféra byla pravděpodobně složena z amoniaku, vodní páry, metanu, oxidu uhličitého, sirovodíku a dalších plynů. Za přispění velkého přísunu energie (např. kosmickým zářením, bleskem, ...) vznikaly z těchto látek aminokyseliny, které jsou jedním ze základních stavebních prvků živé hmoty.

Nově vzniklé organické látky navzájem reagovaly, vytvářely shluky a postupně vznikaly řetězce bílkovin. Této fázi říkáme CHEMICKÁ EVOLUCE (trvala stovky milionů let). Za vyvrcholení chemické evoluce můžeme považovat vznik nukleových kyselin (DNA, RNA,...)

Tyto kyseliny uvnitř organických shluků dokázaly jednak ovlivňovat chemické prosteřdí a výměnu látek ve svém okolí, jednak vytvořit za určitých okolností své kopie, a tím otevřít cestu k rozmnožování.

Na této úrovni rozmnožování můžeme mluvit o prvních organismech srovnatelných s bakteriemi.

Dnes předpokládáme, že život se vyvinul v okolí podmořských pramenů. Tato místa byla stíněna před kosmickým zářením, prameny vynášely chem. sloučeniny jako metan, kterým se první bakterie pravděpodobně živily.

Pro zdárný průběh chemické evoluce byly nezbytně nutné přírodní podmínky ÉRY PRAHOR, které se však zdají na první pohled pro život naprosto nepřijatelné. Díky nepřítomnosti kyslíku v atmosféře nebyly organické molekuly budoucího života ničeny chemickými reakcemi s kyslíkem (oxidací). Dále chyběly mikroorganismy, které by dnes předchůdce živých organismů nepochybně spotřebovaly k obživě.

Podobnost chemických látek tvořících všechny formy života na Zemi nám umožňuje předpokládat, že všechny dnešní organismy mají společný základ a že snad všechny vznikly množením a obměnami jediné primitivní buňky. Biochemická podobnost (např. mezi kvasinkou a koněm) je udivující a panuje shoda v tom, že nejde o podobnost vzniklou souběhem druhotných událostí, nýbrž doslova o podobnost příbuzenskou.

Vcelku převažují názory, že vznik života je za určitých chemických a fyzikálních podmínek zákonitým pochodem.
| Nahlásit
Doplnění informací je možné na adrese

http://m-a-k.blog.cz/0706/2
| Nahlásit
kjerhfoeurhgioergberg
| Nahlásit
kjerhfoeurhgioergberg
| Nahlásit
to 66199: nebudeš tu dlouho, viď? Ani si nesedej........
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek