| Nahlásit

Kdy použít NH3 a kdy NH4

Nevíte někdo, kdy se v názvosloví používá NH3 a kdy NH4? Děkuji
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Amoniak NH3 je častým ligandem v komplexech třeba [Cu(NH3)4](OH)2 hydroxid tetraamminměďnatý. NH3 je částice (molekula) bez náboje.
Ion NH4+ se nazývá amonný ion nebo amonium: amoniumnitrát NH4NO3. Jde tedy o částici s jedním kladným nábojem. Vzniká z amoniaku zachycením H+ na volný elektronový pár.
| Nahlásit
aha
| Nahlásit
Vůbec to nechapu
| Nahlásit
NH3 je molekula s jedním volným párem. Proto je častým účastníkem tvorby komplexů, ve kterých vytváří různě pevnou vazbu s volnými orbitaly centrálního atimu. V názvosloví se takto vázaná částice označuje jeko ammin- .
Na volný elektronový pár se může také navázat vodíkový kation H+. Z původní molekuly bez náboje (i když silně polární), tak vznikne kladný ion - kation amonný NH4+. vzniklá vazba je rovnocenná původním třem vazbám, takže stále jde o hybridizaci sp3, a stále jde o dusík s ox. číslem -III.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek