| Nahlásit

jde nahradit přísudek jiným slovním druhem ?

Prosím poraďte.Předem vám moc děkuji. :-)
Témata: český jazyk
Diskuze
| Nahlásit
To nejspíš nebude správně položená otázka.

Funkci přísudku ve větě plní nejčastěji sloveso, a pokud mám slovní druh nahradit jiným slovním druhem je to něco jiného než vyměnit člen základní skladební dvojice věty.

http://www.mojecestina.cz/article/2013091001-zakladni-skladebni-dvojice

• Přísudek - Zpravidla je to sloveso v určitém tvaru nebo pomocné (sponové) sloveso se jmenným nebo příslovečným tvarem.

http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C5%99%C3%ADsudek

• Slovní druhy jsou: podstatná jména, přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa, příslovce, předložky, spojky, citoslovce, částice
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek