Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

titrace rovnice

Vzorek vzduchu objemu 100 ml byl protřepáván s roztokem octanu kademnatého, pak bylo přidáno 10 ml 0,0552 molárního roztoku jodu a 5 ml 0,1MHCl. Přebytek jodu byl ztitrován 0,1201M-Na2S2O3 a jeho spotřeba činila 8,12 ml. Jaká je hmotnost a objemová procentualita H2S v 1 m3 vzduchu? Mr(H2S) = 34,08.
vůbec nevím jak by měly vypada rovnice, abych to mohla vyčíslit, výpočet už sám o sobě není těžký, díky
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Jde o kaskádu reakcí:
Cd(CH3COO)2 + H2S = CdS + 2CH3COOH; CdS + I2 + 2HCl = CdCl2 + S + 2HI
2Na2S2O3 + I2 = Na2S4O6 + 2NaI
Z rovnic plyne, že spotřeba I2 se rovná množství H2S. Nadbytek I2 se rovná polovině spotřebovaného látkového množství Na2S2O3.

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek