| Nahlásit

chemie proč mají stejné V, ale různé hmotnosti?

Proč mají stejné objemy H2, HCl a NH3 (za stejné teploty a tlaku), ale různé hmotnosti?

Díky moc :)
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Pokud je chování plynu blízké chování ideálního plynu, je objem plynu funkcí tlaku, teploty a látkového množství (= počtu částic). Jestliže jsou stejné teplota, tlak a objem, musí být stejné i látkové množství, tedy stejný počet molekul v daném objemu. Různá je ale hmotnost každé částice, tedy i hmotnost plynu v daném objemu a tedy i hustota.
Tato zdánlivá podivnost je dána tím, že kinetická energie částice (molekuly) je funkcí teploty, nezávislá na hmotnosti částice. V důsledku toho se těžší částice pohybuje tím pomaleji, čím je hmotnější.
| Nahlásit
protože mají různou atomovou hmotnost Mr

Mr(H2)=2 g/mol
Mr(HCl)=1+35,453=36,453 g/mol
Mr(NH3)=14,0067+3*1 = 17,0067 g/mol

... a jeden mol plynu zaujímá vždy objem 22,4 litrů.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek