Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Vzorek kyseliny octové o objemu 10,00 ml byl titrován odměrným roztokem NaOH o koncentraci 0,1046 mol/l. Během titrace bylo pH titrovaného roztoku sledováno pomocí skleněné a kalomelové elektrody. Vypočítejte, kolik miligramů CH3COOH již bylo ztitrováno a kolik miligramů CH3COOH ještě zbývalo ztitrovat, ukazovala-li skleněná elektroda, že titrovaný roztok má právě pH = 4,76. Na celkovou titraci tohoto vzorku kyseliny octové (tedy do bodu ekvivalence) bylo spotřebováno 24,3 ml odměrného roztoku NaOH

CH3COOH + H2O --> CH3COO- + H3O+
pKa = 4,76
Ar(H) = 1,01 ; Ar(C) = 12,01 ; Ar(O) = 16,00
Témata: chemie

1 reakce

(Upr. 18.06. 20:31) | Nahlásit
Titrovaný roztok se až do bodu ekvivalence chová jako pufr. Jeho pH popisuje H.-H. rovnice:
pH = pKa + log(ns/na). Při pH = pKa = 4,76 musí být tedy log(ns/na) = 0, takže
ns/na = 10^0 = 1 (ns je látkové množství soli, na dtto nezreagované kyseliny). Při tomto pH tedy byla ztitrována právě polovina kyseliny.
n(CH3COOH) = 0,0243*0,1046 = 0,002548 mol => 60,052*0,002548 = 0,153g = 153 mg.
v polovině titrace při pH 4,76 tedy bylo v roztoku 76,5mg v olné (nezreagované) kyseliny.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek