| Nahlásit

Význam příjmení Polan-Potužník.

Část mého rodokmenu tvoří větev s příjmením Polan. Při postupu hlouběji do minulosti však příjmení Polan záhadně přechází v příjmení Potužník, přičemž se jedná o tytéž osoby. Někde jsou dokonce v matrice uvedena obě příjmení najednou (jedno v závorce). Jaký význam mají obě příjmení a mají mezi sebou nějakou souvislost?
Diskuze
| Nahlásit
Potužník = ze slovesa potužit = přitáhnout, posílit. Druhá možnost - potužník = železný kolík spojující plužní kolečka s pluhem

Polan, Polán - ze starobylého jména slovanského kmene Polané;(stejně Polák - kdo přišel z Polska, je polské národnosit); obdělává pole; venkovan; polská mince; z místního jména Pole.
Další možnost z valašského polana = místo v lese, bez stromů.
D. Moldanová Naše příjmení
---

Fr. Št. Kott v Německo-českém slovníku udává toto: Polan, Polané, Poláci = obyvatelé, držitelé, vzdělávatelé polí.(/Polané bydleli rovinách, od nichž i jméno dostali)
--
Obě příjmení mají k sobě blízko - Polan obdělával pole, Potužník při práci obdělával pole pluhem.
Druhá možnost, že Polan pocházel z Polska, takže volili Potužník.
Ještě možnost - Potužník posílil obyvatele Pole, Polany atd.

To se už asi nedovíte, jak to bylo.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek