Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

koren slova paprsek

koren slova paprsek
Témata: kořen slova

8 reakcí

(Upraveno 21.04.2012 10:52) | Nahlásit
pa-prs-ek - předpona - kořen - přípona

Ad oxis. Zmýlila jsem se, vycházela jsem ze složení prsu - jeho uspořádání.

Vzala jsem si etymologický slovník a zjistila původ. Jen poznámka. V češtině jsou vkladné samohlásky, které vznikly historickým vývojem a slouží pro lepší výslovnosti.

Slovo paprsek má kořen - prs(e)k - zde je právě to vkladné e. Původní tvar byl paprslek, později paprsk, dnes paprsek. Slovo je odvozené od prsk-ati - pa-prsk bylo vidět u kováře, když jiskry létaly na všechny strany.
| Nahlásit
prs
| Nahlásit
Domnívám se, že kořen slova je "paprsek".
Kořen je totiž základní morfém, který už není možné dále členit na menší významové jednotky. Ve škole se učí, že je to ta část slova, která se ohýbáním nemění a od které se tvoří odvozováním nová slova.
Pokud by "pa-" byla předpona, pak by zbývající část měla být právě tímto základním morfémem (elementární stavební částicí slova). Jenže "prsek" není nic. Nemá to nic společného s prsem (tedy mluvnicky). A zároveň by spolu s jinými předponami měla vznikat z kořene nová slova: zá-prsek, od-prsek, vý-prsek - a to asi v tomto případě neprojde. To, co Amálka považuje za příponu -ek, se opravdu tváří jako diminutivní přípona (tvořící zdrobněliny). Neznám ale slovo "paprs" (to je ten velký) a k němu "paprsek" (jako ten malý).
To je jen moje noční úvaha. Možná, že je všechno jinak :-)
| Nahlásit
Krásná analýzka, oxisi, vidím to také tak ........
| Nahlásit
díky :-)
| Nahlásit
Tak tady čtu v upraveném rozkladu od Amálky další a zajímavý pohled na problém. Odvození od slovesa "prskati" je velmi zajímavé a posouvá to řešení do nové roviny, že oxisi? :-)))
(Upraveno 29.04.2012 10:39) | Nahlásit
Amálko, děkuji (ještě touto cestou) za rozšíření obzoru :-)
Gandalfe, možná, že slovo paprsek má přece jen co do činění s prsem (myslím jako přes to prskání :-))
| Nahlásit
:-)))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek