| Nahlásit

pH pufrů

Prosím pomoc:
Pro přípravu 0,9 litrů roztoku pufru máte k dispozici roztok ethylamonium síranu, který obsahuje ve 2 ml roztoku 64 mg této soli. Vypočítejte, kolik ml tohoto roztoku musíte přidat k 500 ml roztoku ethylaminu o koncentraci 0,3 mol/l. Výsledný roztok má mít pH=10,9. M(C2H5NH3+)=188,28 g/mol K(C2H5NH2)=4,3*10 na -4.
Témata: chemie
Diskuze
(Upr. 29.11.2021 08:48) | Nahlásit
pKb(C2H2NH2) = -log(4,3*10^-4 = 3,3665
pH = 14 - pKb -log(ns/nb) => 10,9 = 14 - 3,3665 - log(ns/nb) => log(ns/nb) = 0,2665
ns/0,15 = 10^0,2665 = 1,847 ; M((C2H5NH3)2SO4) = 188,28g/mol
ns = 1,847*0,15 = 0,2771 mol C2H5NH3+ = 0,1385 mol (C2H5NH3)2SO4
cm = 32g/dm3 => c((C2H5NH3)2SO4) = 32/188,28 = 0,16995mol/dm3;
cs = 2*0,16995 = 0,3399mol C2H5NH3+
V = 0,2771/0,3399 = 0,815dm3; tak získáme 1,315dm3 pufru.

OK?
| Nahlásit
Ale my víme kolik je litrů pufru 0,9 litrů.
Potřebujeme zjistit kolik ml soli musíme přidat k 500 ml, c=0,3 mol/l ethylaminu aby výsledné pH bylo 10,9.
| Nahlásit
Výsledné pH pufru je určené poměrem látkových množství. Jestliže musíme použít 0,5dm3 o
c = 0,3 mol/dm3, je tím určený i objem druhého roztoku a tedy i objem získaného pufru. Buď bychom teěch 500cm3 ethylaminu považovali jen za zásobní roztok, ze kterého použijeme jen část, a nebo použijeme všechen a pak výsledný objem nebude přesně těch 900cm3. Kdyby byl menší, lze doplnit vodou. Je-li větší nejde dělat nic.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek