| Nahlásit

Chemie

1.Kolik g H2SO4 96% potřebujeme na neutralizaci 100g NaOH?
2.Kolik g Cr2O3 a N2 vznikne termickým rozkladem 50,4g (HN4)2Cr2O7?
3.Kolik g MgO vznikne spálením 2 molů Mg?
4.Vypočítejte množství Fe a H2SO4 90% na přípravu 139g FeSO4x7H2Ox(jde o teoretickou reakci,v praxi se pro rozpouštění Fe používá zředěná. H2SO4)
5.Kolik g CaO a litrů CO2 můžeme získat rozkladem 500g CaCO3?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1: M(NaOH) = 40g/mol; M(H2SO4) = 98,08g/mol
2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O => n(H2SO4) = n(NaOH)/2 = (m/M)/2 = 100/(2*40) = 1,25 mol H2SO4
m(H2SO4) = n*M = 1,25*98,08 = 122,6g; m(96%) = m(H2SO4)/w(H2SO4) = 122,6/0,96 = 127,71g.

2:M((NH4)2Cr2O7) = 252,06g/mol; M(Cr2O3) = 152g/mol; M(N2) = 28g/mol
(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O => n(Cr2O3)ú = n(N2) = n((NH4)2Cr2O7) = m/M = 50,4/252,06 = 0,2mol.
m(N2) = n*M = 0,2*28 = 5,6g; m(Cr2O) = 0,2*152 = 30,4g.

3: 2Mg + O2 = 2MgO => n(Mg)/2 = n(MgO)/2 => n(MgO) = 2 mol; M(MgO) = 40,3g/mol
m(MgO) = 2*40,3 = 80,6g MgO.

4: Fe + H2SO4 + 7H2O = FeSO4.7H2O + H2; M(FeSO4.7H2O) = 278,01g/mol; M(Fe) = 55,85g/mol
n(Fe) = n(H2SO4 = n(heptahydr.) = 139/278,01 = 0,5mol
m(Fe) = 0,5*55,85 = 27,9g; m(H2SO4) = 0,5*98,08 = 49,04g; m(90%) = 49,04/0,9 = 54,5g 90% H2SO4.

5: M(CaCO3) = 100,1g/mol; M(CaO) = 56,08g/mol;
CaCO3 = CaO + CO2; n(CO2) = n(CaO) = n(CaCO3) = 500/100 = 5mol.
m(CaO) = 5*56,08 = 280,4g CaO; V(CO2) = n*Vm = 5mol*22,4dm3 = 112dm3

OK?
| Nahlásit
Zda můžete pošlete s postupem na stenglova98@gmail.com... Děkuji
| Nahlásit
Kolik je to tazatelů?
| Nahlásit
1: M(H2SO4) = 98,08g/mol; M(NaOH) = 40g/mol 2NaOH + H2SO4 = Na2SO4 + 2H2O => n(H2SO4) = n(NaOH)/2
n(NaOH) = m/M = (m(30%)*w = 100*0,3/40 = 0,75 mol; n(H2SO4) = n(NaOH)/2 = 0,75/2 = 0,375 mol
m(H2SO4) = n*M = 0,375*98,08 = 36,78g; m(96%) = m(H2SO4)/w = 36,78/0,96 = 38,31g.

2: M(Na2CO3.10H2O) = 286,14g/mol; M(HCl) = 36,46g/mol; Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2 + H2O
n(HCl = 2*n(Na2CO3.10H2O) = 2*m/M = 2*20/286,14 = 0,14mol HCl
m(HCl) = 0,14*36,46 = 5,1g; V(10%) = m(HCl)/(w*ró) = 5,1/(0,1*1,05) = 48,54cm3.

3: M((NH4)2Cr2O7) = 252,06g/mol; M(Cr2O3) = 151,99g/mol; M(N2) = 28,01g
(NH4)2Cr2O7 = Cr2O3 + N2 + 4H2O n(Cr2O3) = n(N2) = n((NH4)2Cr2O7) = 50,4/252,06 = 0,2mol
m(Cr2O3) = 0,2*151,99 = 30,4g; m(N2) = 0,2*28,01 = 5,6g

4: 3Cu + 8HNO3 + 5H2O = 3Cu(NO3)2.3H2O + 2NO ; M(Cu) = 63,55g/mol; M(Cu(NO3)2.3H2O) = 179,6g/mol
m(Cu(NO3)2*3H2O) = n(Cu)*M(Cu(NO3)2.3H2O) = (m(Cu)/M(Cu))*MCu(NO3)2.10H2O) = 179,6*13/63,55 = 36,74g

Tak tady máte první část. Zkuste podle ní něco spočítat sami. Když to sem napíšete nebo mi pošlete výpočty mailem, tak vám to zkontroluji.

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek