| Nahlásit

Paralelní a sériové zapojení kondenzátorů, příklad

Máme 4 stejné kondenzátory o kapacitě 10 µF, z nichž 2 jsou zapojeny paralelně a k nim další dva sériově, které jsou spolu v sériovém zapojení. Výsledná kapacita celého zapojení v µF činí: A) 30 B) 25 C) 4 D) 8
Témata: fyzika
Diskuze
(Upr. 09.05. 22:17) | Nahlásit
Přeji pěkné odpoledne, Anonyme Kokavixi,

je vhodné si uvědomit, jaké vztahy platí pro sériové a paralelní zapojení kondenzátorů v obvodu.

Mějme n kondenzárorů s kapacitami C_1, C_2, ..., C_n. Jsou-li tyto kondenzátory zapojeny sériově, je celková kapacita tohoto zapojení rovná kapacitě jediného kondenzátoru s kapacitou C, kde

1/C = Σ[i = 1 -> n] 1/C_i

Naopak, jsou-li tyto kondenzátory zapojeny paralelně, je kapacita tohoto zapojení rovná kapacitě jediného kondenzátoru s kapacitou D, kde

D = Σ[i = 1 -> n] C_i.

V našem příkladu tedy máme čtyři kondenzátory s kapacitami C_1 = C_2 = C_3 = C_4 = 10 µF. Kondenzátory C_3, C_4 jsou zapojeny paralelně, tedy pro C_{3, 4} platí:

C_{3, 4} = C_3 + C_4 [µF]
C_{3, 4} = 10 + 10 [µF]
C_{3, 4} = 20 µF

Máme tedy obvod se třemi sériově zapojenými kondenzátory, kde C_1 = 10 µF, C_2 = 10 µF, C_{3, 4} = 20 µF. Pro celkovou kapacitu C_{1, 2, {3, 4}} tedy platí:

1 / C_{1, 2, {3, 4}} = 1 / C_1 + 1 / C_2 + 1 / C_{3, 4} [µF]
1 / C_{1, 2, {3, 4}} = 1 / 10 + 1 / 10 + 1 / 20 [µF]
1 / C_{1, 2, {3, 4}} = 5 / 20 [µF]
C_{1, 2, {3, 4}} = 4 µF

Výsledná kapacita původního zapojení tedy činí 4 µF.
| Nahlásit
Už tomu rozumím. Děkuji moc.
(Upr. 09.05. 22:23) | Nahlásit
Přeji pěkný večer, Anonyme Kokavixi,

nemáte vůbec zač. Musím se omluvit za donebevolající nesvéprávnost, které jsem se ve své přechozí odpovědi dopustil. V úvodním teoretickém potlachu jsem popsal, že vztah 1/C = Σ[i = 1 -> n] 1/C_i platí pro paralelní zapojení kondenzátorů a vztah D = Σ[i = 1 -> n] C_i pro sériové zapojení. To je ovšem nestydatá lež, neboť je to přesně naopak.
V následném výpočtu jsem použil vztahy správně, tak snad to vás nebo kohokoliv jiného, kdo byl svědkem tohoto fópáčka, příliš nezmátlo.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek