Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Otázky o ph

Dobrý den, mám dotaz ohledně ph a pOh.
Ve vodném roztoku je [H+] > 10-7 mol/l
Které z uvedených možností platí?
a)pH > 7
b)pH > pOH
c)pH < pOH
d)PH <7
Správně by mělo být za C
Vím, že pokud má kyselý roztok (jednosytný), tak pH je menší než sedm a pOH je naopak větší než 7. U jednosytné zásady (např.NaOH) je ph větší než sedm a pOH menší než 7.
Nevím však, jak se to mění, pokud máme napsanou vodíkový kationt v závorce, řekla bych, že se tím myslí koncentrace vodíkového kationtu.
Pokud se pokusím "přeložit", co mi odpoved za C říká, je to - kyselina.
Ale bohužel nevím, jak se od sebe liší např. tyto dva výrazy:
pOH < pH a [pOH] < [pH]
Děkuji mnohokrát.
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
pOH < pH a [pOH] < [pH] to se neliší, jen se to do hranatých závorek nepíše.
(Upr. 13.06. 16:29) | Nahlásit
Hranaté závorky znamenají rovnovážnou koncentraci, v podstatě myslíš správně. Důležitou skutečností u vodných roztoků je, že koncentrace H+ a OH- jsou spolu svázány disociační konstantou vody, kterou ve zjednodušené verzi značíme Kw nebo (Kv). Platí, že
Kw = [H+)]*[OH-] = 10^-14 a v logaritmické verzi Kw = pH + pOH = 14. Roztok nemá sytnost. Sytnost mají kyseliny a zásady a v podstaě říká, kolik iontů H+ je schopná molekula kyseliny uvolnit, nebo molekula zásady vázat, ať už přímo (NH3 + H+) = NH4+) nebo prostřednictvím uvolňovaného iontu OH- (Ba(OH)2 = Ba++ + 2OH-; OH- + H+ = H2O). To všechno má tento důsledek:
Máme čistou vodu. Ta obsahuje 10^-7 mol/dm3 iontů H+ [H+] = 10^-7 mol/dm3 a stejné množství [OH-] = 10^-7. Nyní do vody přidáme 0,001 mol HCl, který rychle disociuje. Po dosažení rovnováhy bude v roztoku přibližně [H+] = 10^-3 mol. Malá část iontů H+ zreaguje s OH- a, takže jejich koncentrace klesne o přibližně 4 řády na 10^-11. Zvýšení koncentrace H+, dodaných kyselinou z původních 10^-7mol/dm3 na 10^-3 mol/dm3 (o 4 řády) vyvolal stejně velké snížení koncentrace OH-. V nabídce jsou správné c a d. Jestliže je [H+] > 7, je [OH-] < 10^-7 a pOH tedy větší než pH.

Ještě nějaká nejasnost?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek