Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie_výpočet

1.)Uhličitan vápenatý se působením tepla rozkládá na pevný oxid vápenatý a plynný oxid uhličitý. Jaká bude konverze CaCO3 (tj. z kolika procent se rozložil uhličitan vápenatý), jestliže po 8 minutách žíhaní poklesla hmotnost směsi (pevné fáze) o 28,0%. Jaké je složení vzniklé smeěsi v hmotnostních procentech?
Mol. hmotnosti: M(CaCO3)=100,09 g/mol, M(CaO)=56,08 g/mol, M(CO2)= 44,01 g/mol

2.)Ve vzduchu kontaminovanén parami metanolu byla naměřena hmotnostní koncentrace metanolu p(CH3OH)=122 gm-3, měření probíhalo při teplotě 24,3 stupňů celsia a tlaku 101,5 kPa. Vypočtěte parciální tlak a objemový zlomek metanolu ve směsi. U čistého vzduchu (bez příměsí metanolu) uvažujte složení 21 obj. % kyslíku a 79 obj. % dusíku. Mol. hmotnosti: M(N2)=28,01 g/mol, M(O2)=32,00g/mol a M(CH3OH)=32,04 g/mol

Předem moc děkuji za pomoc
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
1: Mějme 1 mol CaCO3 = 100,09g. Z něj žíháním ubylo100,09*0,28 = 28,0252g jako CO2.
n(CO2) = 28,0252/44,01 = 0,6368 mol CO2. Rozklad probíhá podle rovnice
CsCO3 = CaO + CO2, takže n(CaCO3rozl.) = n(CaO) = n(CO2). Z toho vyplývá, že se rozložilo 0,6368 mol CaCO3 za vzniku stejného látkového množství CaO. Máme tedy směs 0,6368 mol CaO a
1-0,6368 = 0,3632 mol CaCO3. Hmotnost této směsi je 100,09-28,0252 = 72,0648.
%CaCO3 = 100*0,3632*100,09/72,0648 = 50,44%; %CaO = 100*0,6368*56,08/72,0648 = 49,55%.

2: c(CH3OH) = 122/32,04 = 3,808 mol/m3. V(CH3OH) = 3,808*8,314*297,45/101500 = 0,0928 m3/1m3.
Objemový zlomek CH3OH je tedy 0,0928 a parciální tlak je 101,5*0,0928 = 9,417 kPa.
Takhle bych to viděl.

OK?
| Nahlásit
Ano, ano..
Moc děkuji
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek