Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Výpočet podle rovnice

Směs MgO a MgCO3 hmotnosti 0,1968 g byla rozložena 50 cm3 0,0967 M H2SO4. Na přebytek kyseliny (po vypuzení CO2) bylo spotřebováno 9,78 cm3 0,2581 M NaOH. Jaký je hmotnostní obsah jednotlivých složek ve směsi?
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
M(MgO) = 40,3044g/mol; M(MgCO3) = 84,3139g/mol
Obě sloučeniny hořčíku reagují s H2SO4 v poměru 1:1, takže
n(MgX) = n(H2SO4) = 0,00978*0,2581 = 0,002524mol; M(MgX) = m/n = 0,1986/0,002524 = 78,6778g/mol
Molární hmotnost směsi MgX je váženým průměrem molárních hmotností složek. Ať x1 je molární zlomek MgO ve směsi. Pak
x1*40,3044 + (1-x1)*84,3139 = 78,6778 => 84,3139 - 84,3139*x1 + 40,3044*x1 = 78,6778
5,6361 = 44,0095*x1 => 0,128 x2 = 1- 0,128 = 0,872 ;
m(MgO) = x1*n(Mx)*M(MgO) = 0,128*0,002524*40,3044 = 0,01302g;
m(MgCO3) = 0,8720,002524*84,3139 = 0,872*0,002524*84,3139 = 0,1856g MgCO3
Součet vypočtených hmotností je 0,1989g Rozdíl jde podle mého na úkor zaokrouhlovacích chyb.

Potřebuješ k tomu nějaké vysvětlení?
| Nahlásit
Nebylo to NaOH použito na přebytek H2SO4?? Jestli dobře chápu, tak
n=(0,05*0,0967)-(0,00978*0,2581) = 0,00231 mol ...
| Nahlásit
Omlouvám se, silně jsem to zkonil.
n(MgX) = n(H2SO4sp.) = 0,05*0,0967 - 0,00978*0,2581/2 = 0,003573mol;
M(MgX) = 0,1968/0,003573 = 55,0814g/mol
x1*40,3044 + (1-x1)*84,3139 = 55,0814 => 84,3139 - 84,3139*x1 + 40,3044*x1 = 55,0814
84,3139-55,0814 = 44,0095*x1 => x1 = 0,6642; x2 = 0,3358
m(MgO) = x1*n(Mx)*M(MgO) = 0,6642*0,003573*40,3044 = 0,09565g;
m(MgCO3) = x2*n(Mx)*M(MgCO3) = 0,3358*0,003573*84,3139 = 0,1012g MgCO3

Teď už by to mělo být v pořádku.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek