Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Proč nemůžeme procházet zdí?

Co vlastně brání tomu, aby jedna pevná látka prošla druhou?
Témata: fyzika

6 reakcí

| Nahlásit
Pevný materiál ?
| Nahlásit
Otázka zní, proč je pevný materiál pevný, respektive neprostupný.
| Nahlásit
Temypym se právě na to, co činí pevný materiál pevným, ptá. Asi v tom budou hrát roli nějaké meziatomární či mezimolekulové vazby, vazby v krystalických mřížkách či něco takového. Vůbec se v tom nevyznám, jen tipuji a spolu s Temypym čekám na vysvětlení od nějakého odborníka. I pevné látky jsou tvořeny především prázdnotou - mám nejasný dojem, že atomové jádro, v němž je soustředěna drtivá většina hmotnosti atomu, je snad stotisíckrát menší než celý atom. Dostatečně malé objekty, jako např. neutrina emitovaná Sluncem, proto dokážou proletět skrz celou naši planetu bez jakékoli kolize.
| Nahlásit
Neprostupnost materiálů zajišťují elektrické (odpudivé) síly. U pevných látek drží atomy nebo molekuly k krystalické mřížce a povrchem odpuzují vetřelce. V kapalině a plynu vetřelce také odpuzují, ale protože nejsou spolu mezi sebou spojeny v krystalech, mohu vetřelci pronikat do meziatomových prostor a mísit se.

Pro přesnější vysvětlení by asi byla potřeba kvantová mechanika, bude se tam asi také uplatňovat třeba vylučovací princip, kvantování energií apod.
Elektrické síly jsou na úrovni atomů naprosto dominantní. V oblasti jader zase dominuje silná interakce (udrží pohromadě odpuzující se protony) a ve vesmíru pro změnu gravitace (vesmírná tělesa jsou elektricky neutrální).

Neutrina nevnímají ani elektrickou ani silnou jadernou sílu, mohou tedy v klidu hmotou prolétat. Běžná hmota je uvnitř hustá asi tak jako vesmír - tedy nekonečná prázdnota, jen tu a tam zrnko ničeho. Pokud tedy myslíme v částicové představě.
| Nahlásit
Zeď má skupenství pevné a jednou z vlastností této formy je zachovávat tvar. Skupenství neboli stav je konkrétní forma látky, charakterizovaná především uspořádáním částic v látce a projevující se typickými vlastnostmi.
Má krystalické uspořádání.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Krystalick%C3%A1_struktura
Pevná látka:
Pevná látka je jedno ze skupenství látek, při kterém jsou částice látky vázány ve svých „pevných“ polohách, kolem kterých kmitají.

Kinetická energie neuspořádaného pohybu částic (molekul nebo atomů) je menší než potenciální energie odpovídající molekulovým přitažlivým silám. Částice se vzájemně udržují v určitých rovnovážných polohách, kolem kterých vykonávají kmitavý pohyb. Na rozdíl od kapalin se tyto rovnovážné polohy nepřemísťují. Atomy nebo molekuly jsou tedy poměrně pevně vázány, např. v krystalové mřížce.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Pevn%C3%A1_l%C3%A1tka

Buňka (lat. cellula) je základní stavební a funkční jednotka těl organismů, nikoliv však těch nebuněčných, jako jsou viry, viroidy a virusoidy. Jsou obklopené membránou a uvnitř obsahují koncentrovaný vodný roztok různých látek (cytoplazmu).[1] Obvykle obsahují genetický materiál a jsou schopné se dělit.
Buňka je také na svém místě těla udržována soustavou sil.

Zeď ani tělo se nemohou prostupovat, neboť jejich soudržnost je u soustavou sil, které tomu brání a které by se tím porušili. Nadměrným tlakem dojde k destrukci (rozpadu struktur a syl soudržnosti). Tento stav je nereverzibilní (nevratný).

Příklad: Zkrz plot s drátěnými oky cca5cm tělo neprojde. Pletivo tady představuje ty soudržné síly. Nadměrným tlakem buď povolí pletivo, rozpadne se. Nebo tělo bude rozřezáno a to je také nevratná destrukce.
| Nahlásit
Procházet zdí možné je, je ovšem nutné aplikovat Myšpulínovu prací pilulku:

https://www.youtube.com/watch?v=ElKKy-EhC8g
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek