Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie

Z dvojic plynů vyberte ten plyn, který se za stejných podmínek bude chovat ideálněji :
Ne - Kr
H2 - 02
N2 - CO
Cl2 - HCl
Prosím poradi mi někdo jak na to přijdu ?
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
Mě nenapadá nic jiného, než porovnání konstant pro van der Waalsovu rovnici pro plyny v uvedených dvojicích:

https://old.vscht.cz/fch/prikladnik/prikladnik/tab/waals.html

Plyn, který má menší konstanty a, b podle uvedené tabulky se bude zřejmě chovat ideálněji (pro ideální plyn je a = 0 i b = 0).
(Upraveno 28.10. 07:38) | Nahlásit
Ideální plyn je plyn, představovaný bodovými částicemi, které na sebe vzájemně nepůsobí nějakými silami (kromě jiného). Náš plyn se bude tím víc odchylovat od tohoto ideálu, čím budou jeho částice větší a zejména pokud budou polárnější. Tak neon má jistě menší atomový poloměr než krypton, stejně jako molekula H2 bude výrazně menší než O2, kde na každém z obou konců vyčnívají volné elektronové páry, takže molekuly O2 sice nejsou polární ale vzájemně se odpuzují. Molekuly CO a HCl jsou navíc polární.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek