Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Krystalizace

Ahoj, vypočítal by někdo tyto příklady a napsal i postup? Nemůžu s tím hnout...

Vypočtěte jakou hmotnost chloristanu lithného je nutno rozpustit ve vodě při 80°C na nasycený roztok, aby po jeho ochlazení na 20°C bylo získáno 50 g LiClO4. Rozpustnost LiClO4 při 20°C jee 56,1 g/100 g vody a při 80°C je 123g/100g vody
--------------------------------------------------------------------
Jakou hmotnost dodekahydrátu síranu draselno-hlinitého lze získat ze 400 g výchozího dodekanátu, jestliže z něj připravíme nasycený roztok při 90°C a ochladíme jej na 20°C. Rozpustnost dodekahydrátu při 90°C činí 109 g/ 100 g vody a při 20°C činí 5,9 g/ 100 g vody
Témata: chemie

9 reakcí

| Nahlásit
1: Ze 123g se vyloučí 123 - 56,1 = 66,9g. Následuje trojčlenka:
123...........66,9; xg..............50g; x = 123*50/66,9 = 91,93g LiClO4
m(H2O) = 100*91,93/123 = 74,74g vody.

Myslíš, že teď už zvládneš i ten druhý příklad?
| Nahlásit
jeeeje, to mě vůbec nenapadlo..jj už to mám (378,35) díky moc za vysvětlení
| Nahlásit
Dá se to počítat i rovnicí:
m*123/223 + (50—m)*1 = 50*56,1/156,1
0,55m + 50 - m = 17,97
m = 71,18 g
| Nahlásit
To Anonym Huveful:
Jednak tvému výpočtu nerozumím a kromě toho ti to vyšlo jinak.

To Anonym Gobunos: No vidíš, jak ti to jde.
| Nahlásit
Snažila jsem se to vypočítat podle rovnice: m1*w1 + m2*w2 = (m1+m2)*w
Na pravou stranu jsem dala, to co vznikne po ochlazení za (m1+m2) = 50g a za w hmotnostní zlomek při 20°C, takže w = 56,1/156,1.
Za w2 hmotnostní zlomek při 80°C w2 = 123/223 a hmotnost při 80°C máme vypočítat, proto jsem tam nechala neznámou m2.
U w1 je 1, protože chloristan lithný je bezvodá sůl a m1 sice taky neznáme, ale m1+m2 = 50, proto jsem dala za m2 = 50-m1
Tak jsem došla k rovnici: m1*123/223 + (50-m1)*1 = 50*56,1/156,1, ale samozřejmě se můžu mýlit.
| Nahlásit
Co je m1 + m2 = 50? Čeho součtem má být těch 50? Když už to chceš dělat směšovací rovnicí, je potřeba definovat složky. Ať m1 = roztok při 20°C (= matečný roztok). w1 = 56,1/156,1 = 0,3594.
m2 je hotnost krystalů = 50g; w2 = 1; m3 = m1 + m2 je hmotnost nasyceného roztoku při 80°.
w3 = 123/223 = 0,5516 a dostaneme rovnici:
0,3594*m1 + 50 = 0,5516*(m1 + 50) => 0,3594*m1 + 50 = 0,5516*m1 + 27,805 => 0,1922*m1 = 22,195
m1 = 22,195/0,1922 = 115,479; m3 = 115,479 + 50 = 165,479g ; m(LiClO4) = 165,479*0,5516 = 91,278g.

Rozdíl proti mému původnímu výpočtu je dán zaokrouhlovacími chybami (bych řekl). Čím víc operací dělení a násobení, tím větší zaokrouhlovací chyby (většinou).

Stačí?
| Nahlásit
Dobře díky, tak to bude správně, dává to větší smysl než to moje. Taky mám jeden příklad:
1000g CuSO4 nasyceného při 80°C se ochladí na 10°C. Kolik g pentahydrátu síranu měďnatého vykrystalizuje z roztoku? Rozpustnost při 80°C je 55g/100g vody a při 10°C je 17,4g/100g vody. Mr(CuSO4) = 159,61
Dá se to počítat nějak takhle?
m1*w1 + m2*w2 = (m1+m2)*w
w je rozpustnost při 80°C, w = 55/155 = 0,355, (m1+m2) je 1000g
w2 je hmotnostní zlomek bezvodé soli/hydrátu takže w2 = 159,61/249,69 = 0,639 a m2 máme vypočítat
w1 je rozpustnost při 10°C takže w1 = 17,4/117,4 = 0,148 a za m1 můžu dosadit (1000-m2)
(1000-m2)*0,148 + m2*0,639 = 1000*0,355
148 - 0,148m2 + 0,639m2 = 355
m2 = 421,59g
| Nahlásit
Tak vidíš, že je to jednoduché. A jsi šikovná.
| Nahlásit
To je milý, děkuju.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek