| Nahlásit

Vypočtěte pH roztoku vzniklého smíšením...

Vypočtěte pH roztoku vzniklého smíšením
a) 100 ml, 0,1 mol/l CH3CH2COOH a 10 ml 0,1 mol/l KOH
b) stejných objemů 0,1 mol/l kyseliny octové a 0,2 mol/l octanu sodného
----------------------------------------------------------
Vypočtěte pH roztoku obsahujícího 5g kyseliny benzoové a 1g hydroxidu sodného v 1 l roztoku.
----------------------------------------------------------
Určete spotřebu kyseliny a pH ekvivalence při titraci 1 g anilinu v 50 ml vody roztokem 0,2 mol/l HCl.
Zde jsem spotřebu vypočítal jako 53,5 ml ale jak se počítá pH ekvivalence na to jsem nepřišel.
----------------------------------------------------------
Porovnejte hodnoty pH roztoků a)NaHSO3 b) Na2SO3 o c=0,2 mol/l
----------------------------------------------------------
Poradíte prosím...
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
1a: pKa(prop.) = 4,88; n(prop.) = 0,01mol; n(KOH) = 0,001mol; cs/ca = ns/na = 0,001/0,009 = 0,1111
pH = pKa + log(cs/ca) = 4,88 + log(0,1111) = 3,93
1b: pH = 4,76 + log(2) = 5,06
Indexem s jsou označeny hodnoty týkající se soli, indexem a hodnoty vztažené ke kyselině.

2: pKa(benz.) = 4,21; M=122,12g/mol; n = 5/122,12 = 0,0409mol; n(KOH) = 1/56,105 = 0,01782mol
ns = 0,01782mol; na = (0,0409 - 0,01782) = 0,0231mol; ns/na = 0,7722; log(ns/na) = -0,1122
pH = 4,21 - 0,1122 = 4,1

3:pKb(an.) = 9,37; M = 93,13g/mol; n(an.) = 1/93,37 = 0,0107mol;
n(HCl) = n(an.) = 0,0107; V(HCl) = 0,0107/0,2 = 53,55cm3 0,2M HCl; V(ekv.)= 0,05+0,05355 = 0,10355dm3
cs = 0,0107/0,10355 = 0,1033mol/dm3; pKa(an.H+) = 14-pKb = 14-9,37 = 4,63
pH = 0,5*(pKa - log(cs)) = 0,5*(4,63 - log(0,10355) = 0,5*(4,63-(-0,986)) = 2,81

4a: pH hydrogensoli je pH = (pKa1 + pKa2)/2; pKa1 = 1,76; pKa2 = 5,3
pH = (1,76 + 5,3)/2 = 3,53
4b: pKb(SO3--) = 14 - 5,3 = 8,7; pOH = 0,5*(pKb - log(cs)) = 0,5*(8,7-log(0,2)) = 4,7
pH = 14 - ppOH = 14 - 4,7 = 9,3

OK?
| Nahlásit
4a: Vychází mi 4,5 a 4b: 10,3 :O
| Nahlásit
Když mi neukážeš, jak jsi k tomu přišel, tak s tím nic neuděláme.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek