| Nahlásit

slovni druhy

Témata: slovní druhy
Diskuze
| Nahlásit
Podstatná jména
přídavná jména
zájmena
číslovky
slovesa
příslovce
předložky
spojky
částice
citoslovce
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek