Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Zrýchlenie automobilu - kinematika FYZ

Automobil, ktorý išiel rýchlosťou 54kmh-1, zvýšil na priamej ceste rýchlosť na 90kmh-1, pričom prešiel dráhu 200m. Vypočítajte zrýchlenie automobilu za predpokladu, že jeho pohyb bol rovnomerne zrýchlený.
Výsledok je 1ms-2
Ako sa dopracujem k výsledku?
Témata: fyzika

2 reakce

| Nahlásit
v0 = 54 km/h = 54.(1000m)/(60.60s) = 54.1000/3600 m/s = 54/3,6 m/s = 15 m/s
v = 90 km/h = 25 m/s
s = 200m
--------------------------

v = a.t + v0
s = (1/2)at^2 + v0.t
----------------------

25 = at + 15
200 = (1/2)at^2 + 15t
----------------------

a.t = 10
a.t^2 + 30t = 400
----------------------

a = 10/t
(10/t).t^2 + 30t = 400
40t = 400
t = 10 s
a = 1 m/s^2
| Nahlásit
Ďakujem!!!!!
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek