Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

Původ příjmení - Rucki, Rucká

Zdravím, už dlouho mi vrtá hlavou, od čeho by se dalo toto příjmení odvodit...
Nejčastěji se vyskytuje v severních Čechách v Jizerkách a Krkonoších a na Moravě u hranic s Polskem.
Jedinou informaci o původu, možná ani není pravdivá, mám takovou, že děda mi vyprávěl, jak naši předci byli nějací loupeživí rytíři, tuším, že v Polsku...

10 reakcí

(Upr. 17.05.2012 22:43) | Nahlásit
Původ příjmení - Rucki, Rucká
Pro původ příjmení je potřeba brát v úvahu vývoj jazyka cca 500 zpět. V daném případě tedy přichází v úvahu staročeština, která dané slovo nezná, a staropolština, kde nemám z čeho čerpat. Určitou náhradou jsou jižní slovanské jazyky, kde některá, pro nás již archaická slova zůstávají.
Rucki Slovinsky = Ručka
Rucki Chorvatsky = rukojeť, manipulovat, řešit, zvládnout
Česky je ručka, kromě jiného, také označení úchopu ručního nástroje, rukojeť.

Kloním se ktomu, že Rucki je ze staro polštiny a znamená ručka, a to v některém z těchto českých významů :
- zdrobnělina ruky
- význam ve smyslu – ručný = hbitý, obratný (ručnost, znamenala obratnost)
- význam ve smyslu – rukověť = stč. ručeň (kopí, sekery, a pod.)
- zdrobnělina ručnice – ručnička - ručka
- rúčiti = krásti
- pro úplnost, je tady i málo pravděpodobné odvození od rudy (horniny)
Jsou i další alternativy, pro to je nejlepší projít si i příbuzné významy na :
kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=4555149&mcp=&s=djvu&author=
kramerius.nkp.cz/kramerius/MShowPageDoc.do?id=4555150
Nechá se vygenerovat i PDF ze stran 146-150.

Polsky ruck = záhyb, plebs, vráska, mlýn,
Rumunsky Rucki = záhyb, plebs, vráska, mlýn,
Bulharsky Руски = rus, ruský

Česká příjmení vzniklá ze slova ručka = Roučka, Rouček.
Zkus se poshánět po staropolštině. Rodinné ságy mívají pravdu jen z části. Např. ta část o rytířském původu nejspíše stojí na vodě a zbytek je zčásti pravda.
Na tomhle odkazu si můžeš zadat rozšíření příjmení v různých státech, včetně Polska : www.verwandt.de/karten/
| Nahlásit
Ještě dodám. Může to být i od slovesa rušit (vztah k pol. a rum. významu) :
- rušit se = hýbat se (srovnej rúčit)
- rušiti, -šu, -šíš ned. rušit = porušovat; ničit, bořit; činit neplatným
- rušitel = kdo něco ruší, porušuje n. porušil - osoba vykonávající činnost, kvalifikovanou zákonem jako rušení držby, míru domovního, pozemního, výkonu náboženství, vlastnictví atd. (zemský škůdce, osoba v klatbě)

Rusek = jméno skotu barvy rusé ( barva vlasů ?)
Podobné příjmení - Ruckaj = slovenské/maďarské

Pátrání ve staropolštině by to mohlo rozřešit. :-)
(Upr. 19.05.2012 14:28) | Nahlásit
Ještě další možnost - přepisem v matrice.

V polském etymologickém slovníku je příjmení Rucek - význam od rot - červený, od rostliny routa, z osobního jména Ruthard: hród = sláva, hart = tvrdý.

Z německého příjmení Rück(i) - z něm. obecného jména Rückem = záda; Z místního jména Rück v Dolních Francích; z rozkazovacího způsobu slovesa rücken = posunout.

Německý výraz Ruck = jeden z významů = blbec.
| Nahlásit
Páni, děkuju =)
| Nahlásit
Dobrý den ,to jsou bohužel všechno jen spekulace o bláboly,jméno Růčka pochází z valašského pojmenování pro malou řekli bychom příruční sekyrku,kterou valaši nosili sebou a sloužila jako takový "kapesní nůž". Tato se nazývala růčka ,byla vždy při ruce. Růčka Josef
| Nahlásit
Spekulace, bláboly... jenže ani Valaši nejsou "původem domácí", takže výše uvedené má své opodstatnění, větně matriky - že se pan Novák nechal přejmenovat na Růčku ;)
| Nahlásit
oprava: větně = včetně
| Nahlásit
Kdo jste někdy listoval v matrikách, neuniklo vám, jak tvar jmen kolísal. Třeba koncovky. Psalo se často švabachem, česky i latinsky (úroveň znalostí latiny byla různá) přepisovalo se to tam i zpět. Poněmčovalo a odněmčovalo se běžně.
| Nahlásit
K tomu snad nepravděpodobnému označení od "rudy" bych jen připomněl, že bychom to museli vztahovat k původnímu významu slova (krev a také špína). Rudá je barva krve (tedy rudy), červené kamení je ruda (pro srovnání hematit - hema=krev). Případné příjmení Rudský pak mohlo znamenat růžné věci, od umouněného až po něco jako pan Červený. Jen pro doplnění, v Rusku je příjmení Ruckoj naprosto běžné.
| Nahlásit
Ještě si umím představit původ ve významu syna židovky Rút (hovorově zdrobněle Rucka). V židovském prostředí se klade větší důraz na dědění (třeba národnosti) po matce.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek