| Nahlásit

Příklad pufry

Jak se připraví 200 ml fosfátového pufru o pH 6,52, jestliže jsou k dispozici roztoky
KH2PO4 a Na2HPO4 (oba 0,2 mol l -1)? pKa = 6,7.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
pH = 6,52 = 6,7 + log(ns/na) kde ns = n(Na2HPO4) a na = n(KH2PO4)
log(ns/na) = 6,52-6,7 = -0,18 => ns/na = 10^-0,18 = 0,661=> ns = 0,661*na
Vs + Va = 0,2; Vs*cs/(Va*ca) = 0,661; protože cs = ca (koncentrace zás. roztoků), vykráti se a Vs = 0,661*Va; Vs = 0,2 - Va => 0,2 - Va = 0,661*Va = 0,2 = 1,661*Va; Va = 0,1204dm3; Vs = 200-120,4 = 79,6cm3
Kontrola: ns = 0,2*0,0796 = 0,01592; na = 0,2*0,1204 = 0,0241;
ns/na = 0,01592/0,0241 = 0,6606; pH = 6,7+log(0,6606) = 6,5199

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek