| Nahlásit

Frekvence

Dobrý den, jak mám pomocí vztahu pro výpočet vlnové délky určit frekvenci, která odpovídá fialovému a červenému světlu? Děkuji
Témata: fyzika
Diskuze
| Nahlásit
je to součást spektra, červené světlo má nejdelší vlnovou délku = lambda čili nejmenší frakvenci a fialové to má obráceně.
Výpočet podle vztahu: lambda = T . c (T= doba periody, c= rychlost vlnění) f = 1 / T čili frekvence a perioda jsou veličiny vzájemně opačné. Viditelné světlo má f od 430 do 750 THz čili 700 až 400 nanometrů, tj. 7 . 10 na -7 m až 4 . 10 na -7 m. Řekla bych, že první údaj odpovídá červenému a druhý fialovému světlu, protože se nejvíce láme, má největší f.
| Nahlásit
lambda(vl.délka) = fázová rychlost/frekvence
| Nahlásit
Vlnová délka je délka jednoho kmitu, frekvence je počet kmitů za sec. Vlnění za 1 sec urazí ve vakuu vzdálenost c (=rychlost světla=299 792 458m/sec.
f=c/lambda (lambda v m!)
| Nahlásit
Ve výsledcích je 7,7*10 na čtrnáctou , a 3,8*10 na čtrnáctou Hz..Sluni nechápu tam to na -7m? Děkuji za vysvětlení.
| Nahlásit
10na 6 je milion, 10na-6 je 1/milion - tedy jedna miliontina, 10na-7 je tedy jedna desetimiliontina. Jen pro jistotu předpony:

mili 10na-3 mikro 10na-6 nano 10na-9 piko 10na-12 jsou nejpoužívanější. Tohle byl problém? Záporný exponent čísle znamená, že číslo se stejným kladným exponentem je ve jmenovateli:

2na-2 =2^(-2)=1/2^2=1/4 9^(-2)=1/9^2=1/81
OK?
| Nahlásit
700 nano = 0, 7 mikro = 0,0007 mili= 0,0000007m tj. 7 . 10 na -7m :))
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek