Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

roztok NaOH má hodnotu pH=9,00 . jaká by byla koncentrace NaOH, kdybychom tento roztok zředili stejným objemem vody.

14-9,00=5
10 na -5= 1. 10-5
1.10-5 /2 = 5.10-6 mol.dm-3
je to tak ?
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
ano. je.
| Nahlásit
Dobrý den, vím, že jde o starou diskuzi, ale dělala jsem tento příklad jiným postupem a nejsem si jistá, proč je můj postup špatný (nemůžu se dostat ke správnému výsledku).

Vypočítala jsem si pH' s ohledem na zředění (pH'=9,3), z toho jsem vypočítala pOH zředěného roztoku (pOH'=4,7) a z toho jsem počítala koncentraci OH-, kdy mi vyšlo 2 * 10^-5 mol*dm^-3 - což by se mělo u silných hydroxidů rovnat koncentraci NaOH.

Děkuju za případné vysvětlení
(Upr. 25.02. 20:03) | Nahlásit
Tak uvažuj - máš zásaditý roztok o pH=9. Naředíš jej stejným dílem vody a jeho zásaditost stoupne? Nevím, jak jsi počítala to nové pH. Jde o roztok zásady a tedy koncentraci OH-. Když naředíš OH-, musí stoupnout koncentrace H+, tedy poklesne pH. Vodné roztoky kyselin i zásad se ředěním přibližují stejnému bodu - c(H+) = c(OH-) = 10^-7 mol/dm3. V roztoku zásad je určující koncentrace OH-, v roztocích kyselin c(H+) respektive c(H3O+). Koncentrace H3O+ u zásad nebo OH- u kyselin se přizpůsobí tak, aby byla udržena hodnota Kw = 10^-14. Jednoduché vztahy jsou u kyselin i zásad použitelné pro koncetrace větší než 10^-6 mol/dm3. U menších koncentrací je nutné použít vztahy pro disociační konstanty Ka nebo Kb, což může vézt ke kvadratické rovnici. To platí stejně pro silné i slabé kyseliny a zásady.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek