Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Chemie

Dobrý den,
chtěla bych se zeptat, zda by mi pomohl někdo s těmito příklady?
1)Nádoba o objemu 2 dm3 naplněná N2 o tlaku 70,66 kPa a je připojena přes uzavřený ventil k nádobě 3 dm3, která obsahuje O2, jehož tlak je 26.00 kPa. Vypočítejte tlak v nádobách po jejich propojení za předpokladu, že teplota zůstane konstantní?
2) Kolik molekul O2 je v prostoru 1 cm3, který byl naplněn vzduchem a potom evakuován na tlak 1,0 * 10 na -7 kPa při teplotě 20 stupňů.
3) Plyn o hmotnosti 3,466 g zaujímá při tlaku 1005 hPa a teplotě 24 stupňů objem 2,5 dm3. Vypočítejte relativní molekulovou hmotnost tohoto plynu.

předem moc děkuji
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
1.) V1 = 0,002 m3 N2 p1 = 70 660 Pa
V2 = 0,003 m3 O2 p2 = 26 000 Pa
V3 = V1 + V2 p3 = x Pa

p1*V1 + p2*V2 = p3*V3
p1*V1 + p2*V2 = (V1+V2)*p3
po dosazení: p3 = 43,864 kPa
| Nahlásit
2.)
p*V = n*R*T
n = (p*V) / (R*T)
n = (10^-4 * 10^-6) / (8,314 * 293,15)
n = 4,103 * 10^-14 mol

toto dosadíme do vzorce n = N/NA
N = n*NA
N = 4,103*10^-14 * 6,022*10^23
N = 2,4708 * 10^10 molekul

a teď přes trojčlenku:
100% .... 2,4708*10^10 molekul
21% .... x molekul O2

x = 5,19*10^9 molekul je výsledek

21 % proto, že vzduch obsahuje 21% kyslíku
| Nahlásit
3.)
p*V = n*R*T
n = p*V / R*T
n = (100500*0,0025) / (8,314*297,15)
n = 0,1017 mol

a dosadíme do vzorce:
n = m/Mr
Mr = m/n
Mr = 3,466/0,1017
Mr = 34,081 -> plyn je pravděpodobně sulfan

Nejsou to náhodou příklady k dílčímu testu 2 na VUT? :) :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek