Ontola > Fyzika > diskuze
| Nahlásit

Napětí na cívce transformátoru

Prosím, má cívka vůbec nějaký odpor? Není stejně velký jako odpor namotaného vodiče? Takový odpor by byl myslím docela dost malý a na cívce by pak nebylo napětí. Kdybych navíc dal vedle cívky rezistor s velkým odporem, ten by pak 'sežral většínu napětí v obvodu' (podle vzorečku U(celkové)=U(na cívce)+U(na rezistoru). Jde mi o to, že k transformátoru vedou kilometry vodiče, který má určitě větší celkový odpor, než namotaných několik metrů v samotné krabici transformátoru. To by se pak na transformátoru nenaměřilo téměř žádné napětí, a tím pádem by se žádné napětí netransformovalo dál do druhého obvodu. Jak to tedy funguje? Předem dík, Pepa
Témata: fyzika

4 reakce

| Nahlásit
Ano, tvoje úvaha je naprosto správná - odpor vinutí transformátoru je opravdu dán jen "čistým" (ohmickým) odporem namotaného drátu a je velice malý. Ale stejně to funguje :-)
Je to proto, že se tam pouští STŘÍDAVÉ NAPĚTÍ (to co píšeš, by bez výhrad platilo pro napětí stejnosměrné). A proud, který "protlačí" střídavé napětí nějakým obvodem, není omezen jen tím ohmickým odporem, ale i tzv. impedancí, což je jakýsi zdánlivý odpor, který střídavému proudu klade obvod, ve kterém je indukčnost (nebo kapacita, ale tam je to trošku jinak). Impedance je přímo úměrná indukčnosti a kmitočtu střídavého napětí (z toho taky plyne, že pro stejnosměrné napětí je to nula, což odpovídá tvé původní úvaze). Zajímavé je, že na ideální indukčnosti by průchodem proudu nevznikalo vůbec žádné teplo - opravdu to není normální odpor (má to ještě pár takových "divných" vlastností). Takže proud transformátorem je omezen převážně tou impedancí a odpor vinutí tam dělá jenom paseku, protože na něm naopak teplo průchodem proudu vzniká a transformátor to zahřívá, což nás netěší.
Takže kdybys na transformátor připojil stejnosměrné napětí z dost vydatného zdroje, tak zcela ve shodě s tvou výchozí teorií shoří jasným plamenem za pekelného smradu :-)
| Nahlásit
:D Dobrá odpověď. Popravdě jsem už něco podobného taky slyšel, ale ve zjednodušené verzi:na cívce vzniká další odpor tím ,jak se zpotřebovává energie na vytvoření magnetického pole. Ještě mi to ale není jasné: magnetické pole kolem sebe vytváří přeci i drát a cívka je pořát jen kus namotaného drátu, tak v čem je více výjimečný metr smotaného kabílku, než metr nataženého kabílku? (tuším, že to bude něco v tom smyslu že se v cívce vytváří větší magnetické pole na jednom místě, nebo tak něco) :D Prosím ještě poraďte
| Nahlásit
Máš fakt dobré otázky (ale opravdu, to nemyslím ironicky), takové pěkně "na tělo" :-)
Ten zdánlivý odpor v cívce má na svědomí protinapětí indukované v cívce při nárůstu (nebo pak zase poklesu) proudu buzeného střídavám napětím. A v tom uspořádání "drát navinutý do závitů" se toho prostě indukuje mnohem víc (mezi závity navzájem). Když pak ještě přidáš feromagnetické jádro, zvýší se o hodně permeabilita (něco jako magnetická vodivost) v tom prostoru, kudy se uzavírají siločáry pole, a ten jev se ještě mnohonásobně posílí. Proto je ten transformátor na "železném" jádru - ony to bývají dost divoké slitiny, ale základem je železo. Anebo pak ferity...
| Nahlásit
dík, už to chňápu :)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek