Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Co je to prvek?

Jaká je definice prvku?
Témata: chemie

2 reakce

| Nahlásit
prvek je látka v periodické soustavě prvků, ne?
| Nahlásit
1. Element - základní část nějakého celku.

2. Matematika, pojem z teorie množin (prvek množiny) a matic (prvek matice).

3. Chemický prvek, látka tvořená atomy o stejném protonovém (atomovém) čísle. Protonové číslo je totožné s pořadovým číslem v Mendělejevově soustavě. Izotopy jsou tvořeny atomy téhož prvku (stejné protonové číslo) lišícími se počtem neutronů v jádře (různé hmotnostní čili nukleonové číslo). Látka tvořená atomy o stejném protonovém i nukleonovém čísle je nuklid. Vlastnosti prvku závisí na jeho protonovém čísle a jen nepatrně na nukleonovém. Izotopické složení prvku poněkud kolísá podle původu vzorku prvku. Je známo 105 prvků, z nich 90 bylo nalezeno v přírodě, ostatní byly připraveny uměle jadernými reakcemi. Syntéza několika dalších prvků byla oznámena, ale zatím nebyla mězinárodně uznána. Viz také periodická soustava prvků.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek