Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

Příklady - chemie

Mohl by mi prosím někdo pomoci s následující pár příklady??

1. Jaká je koncentrace roztoku NaBr, který získáme smísením 12ml NaBr o koncetraci 1,5 mol / l a 8ml NaBr o koncentraci 0,5 mol /l.
Výsledek má být 1 mol / l.

2. Kolik vody je třeba přidat abychom získal 8% NaF z 80g 24% roztoku NaF? Správně je 160g.

3.Jaká je hustota vzduchu za normálních podmínek uvažujeme-i složení 21%kyslíku a 79% dusíku? Výsledek 1,29g/l.

4. Hmotnost manganu v manganistanu draselném je 88g. Jaká je společná hmotnost draslíku a kyslíku v tomtéž? Výsledek 164g.

Děkuji
Témata: chemie

3 reakce

| Nahlásit
1: Vztah, který potzřebuješ, je vztah pro molární koncentraci c = n/V a z něj n = c*V
c = n/V = (n1 + n2)/(V1 + V2) = (c1*V1 + c2*V2)/(V1 + V2)
c = (0,012*1,5 + 0,008*0,5)/(0,012+0,008) = 0,022/0,020 = 1,1mol/dm3. Výsledek, který uvádíš je chybný, nebo ke chyba v zadání.

2: Vypočteme hmotnost NaF: m = 80*24/100 = 19,2g. Hmotnost 8% roztoku zjistíme, když si uvědomíme, že 8% z něj tvoří vypočtené množství NaF:
m(8%) = 19,2*100/8 = 240g. Roztok vzniknul smíšením 80g 24% roztoku a 160g vody, že?

3: Pro plyny platí (pokud se chováním blíží ideálnímu plynu), že objmeové % se rovná molárnímu procentu. Molární zlomek = molární procento /100. 1 mol vzduchu obsahuje tedy 0,21 molu kyslíku a 0,79molu dusíku. Objem 1 molu vzduchu za normálních podmínek 101325Pa a 273,15K vypočteme ze stavové rovnice V = n*R*T/p = 0,0224m3/mol.
M(O2) = 32g/mol; M(N2) = 28g/mol. M(vzduch) = 0,21*32 + 0,79*28 = 28,84g/mol
Hustota = m/M = M/Vm = 28,84/0,0224 = 12875g/m3 = 1,288kg/m3.

4: M(KMnO4) = Ar(K) + Ar(Mn) + 4*Ar(O) = 39,1 + 54,9 + 64 = 158g/mol;
m(K+O) = 103,1g/mol KMnO4 => m(K+O)/m(Mn) = 103,1/54,9 = = 1,878
m(K+O) = m(Mn)*1,878 = 165,2g

OK?
| Nahlásit
Mohl by ste prosim ten 4. priklad vysvetlit podrobnejsie? Dakujem
| Nahlásit
1 mol KMnO4 má hmotnost 158g. Tvoří ji 39,1g K, 54,9g Mn a 64g O. Máme zadanou hmotnost Mna máme vypočítat odpovídající hmotnost K+O (součet hmotností draslíku a kyslíku, které odpovídají zadané hmotnosti Mn. Vyjdeme tedy z molární hmotnosti. V jednom molu KMnO4 je tedy 54,9g Mn a 39,1 + 64 = 103,1g K+O. Poměr (K+O)/Mn je tedy 103/54,9 = 1,878, na 1g Mn tedy připadá 1,878g K+O. Zadané hmotnosti 88g Mn tedy odpovídám(K+O) = 88*1,878 = 165,264g K+O.

Jiná možnost výpočtu je, že vypočteme látkové množství KMnO4, které obsahuje 88gMn:
n(KMnO4) = 88/54,9 = 1,603 mol KMnO4. V jednom molu KMnO4 je 103,1g K+O, ve vypočtené látkové hmotnosti KMnO4 je tedy m(K+O) = 1,603mol*103,1 = 165,26g K+O.

Stačí?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek