| Nahlásit

Termochemický beispiel

Ahoj, chtěl bych se ujistit, jestli mám dobře jeden zapeklitý příklad. Příklad se týká termochemie, a jelikož jsme ji ještě nebrali tak v tom doce plavu poduďte sami:

Určete, kolik gramů sacharosy spotřebuje náš organismusk tomu, abychom při hmotnosti 60 kg získali energii potřebnou k překonání výškového rozdílu 300 metrů. Lidský organismus dokáže využít pouze 25 procent této energie k přeměně na práci. pro výpočet energie použite vztah E = m*g*h. g= 9,81m*s na-2.

Při chemické reakci spalování glukosy ( C12H22O11 + 12O--> 12 CO2+ 11H2O) se uvolní teplo 5643,46 kJ.

E = 60*9,81*300 = 176,58 kJ

trojčlenka 176,58/5643,46 = 0,031... molu

1 mol sacharosy váží 342,1738 g, 0,031.. molu sacharosy váží 10,71 g

Teď výsůledek vanásobím 4 kvůli 25 procentům a výsledek je 42,84.Tak co na to říkáte?
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Jestli jde o glukozu,tak ten první vzorec je špatně,protože glukoza má C6H12O6.
Nemá mít uvolněné teplo znaménko -?
| Nahlásit
Jde o sacharosu, a teplo by se mělo zapysovat - 5643,46 kJ, ale já jsem napsal uvolní se teplo takže si myslim že to je správně. Je to dobře?
| Nahlásit
V tomto případě ano,protože se ty záp.znaménka vykrátí,ale kdyby bylo jedno + a druhé -,mohlo by dojít ve výpočtu k chybě. A určitě bych to znaménko napsala do oficiálního výpočtu. Pro jistotu.
| Nahlásit
v te rovnici ma byt +12 O2 jinak to nesedi nehlede na to ze o jednoatamovem kysliku jsem jeste neslysel..
| Nahlásit
Ta rovnice špatně,protože se jednalo o glukozu,jak vyplývá z další úvahy.
se sacharozou by to bylo:
C12H22O11 + 12O2--> 12CO2+ 11H2O
Napíši ji správně s glukozou, se kterou jsme počítali:
C6H12O6 + 6O2 ---> 6CO2 + 6H2O

Co se týče jednoatomového kyslíku, tak bych tak netvrdila,že neexistuje.
Například nižší atmosféra je definována jako citlivá na sluneční záření, protože má vyšší přítomnost těžkých plynů, jako je jednoatomový kyslík. Účinkem slunečního a kosmického záření je v termosféře kyslík převážně v jednoatomovém stavu. Ve stratosféře vzniká z molekulového kyslíku, O2, působením ultrafialové složky slunečního záření (l < 242 nm) ozón, O3.
| Nahlásit
zdarte, jak zjistim, ze se pri te chemické reakci uvolní teplo 5643,46 kJ?
| Nahlásit
Výsledek je dobře, jde o sacharozu a její spalné teplo má záporné znaménko, protože teplo odchází z reakční soustavy ven. Naopak teplo, které tělo od sacharozy dostává má kladné znaménko, protože soustava energii získává. Jde o dohodu - energie, kterou nějaká soustava odevzdává jinam má záporné znamenko - zdrojová soustava se ochuzuje, teplo, které soustava přijímá, má kladné znaménko. Osobně bych vypočtené molární spalné teplo sacharozy přepočetl na gram a dál pracoval s touto hodnotou, ale výsledek je prakticky stejný.
Výpočet molárního spalného tepla vychází z Hessova zákona. Podle něj produkovaná energie záleží jen na počátečním a konečném stavu. Pokud může být konečného stavu dosaženo jednou reakcí nebo posloupností několika reakcí, pak energetická bilance je stejná - teplo uvolněné v jedné reakci je stejné, jako součet produkovaných tepel v reakční kaskádě.
V našem případě mějme reakci:
12C + 11H2 + 17,5O2 = 12CO2 + 11H2O +12*Qsl(CO2) + 11*Qsl(H2O)
A naproti tomu:
12C + 11H2 + 5,5O2 = C12H22O11 + Qsl(sach)
C12H22O11 + 12O2 = 12CO2 + 11H2O + Qsp(sach)
Počáteční a konečný stav je v obou případech stejný 12C + 11H2 => 12CO2 + 11H2O
Musí tedy platit, že:
12*Qsl(CO2) + 11*Qsl(H2O) = Qsl(sach) + Qsp(sach) =>
Qsp(sach)= 12*Qsl(CO2) + 11*Qsl(sach) - Qsl(sach)

OK?
| Nahlásit
V posledním vztahu je chyba. Správně má být:
Qsp(sach)= 12*Qsl(CO2) + 11*Qsl(H2O) - Qsl(sach)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek