| Nahlásit

věta vedlejší a její oddělení ve větě

Někdy se mi hůř rozeznává, kdy psát čárku po větě vedlejší - tedy výhradně v případech, když za ní stojí spojka ¨a¨.
Špacírovali jsme záplavou vysokých domů, ulicemi okolo proudily zástupy lidí, jednotlivé postavy se všetečně mísily a jakoby bez rozmyslu pluly živelně s davem.
Když jsem nad touto větou uvažoval, pokud bych v ní vynechal část - jednotlivé postavy se všetečně mísily - dávalo by to též smysl. Proto mne takové věty jako tato, matou. Jak to tedy je, patří tam čárka před ¨a jakoby¨ Jde v tomto případě ještě o větu vedlejší?
Témata: český jazyk
Diskuze
| Nahlásit
Všechny ty čtyři věty jsou souřadně spojené hlavní věty, žádná z nich není podřazená některé z těch ostatních. Z toho titulu tam tedy žádná čárka nebude.

Jiná věc je, že fráze "jakoby bez rozmyslu" by se v té formulaci asi dala chápat i jako vsuvka, a to by pak byla z obou stran oddělena – čárkami nebo pomlčkami nebo by mohla být v závorkách. Pokud bych to ale bral jen jako příslovečné určení způsobu, nebyla by tam čárka žádná.
(Upr. 13.11.2014 19:02) | Nahlásit
aha, já ji napsal bez té čárky, ale něco mi prostě vrtalo v hlavě, proto ta nejistota. díky, asi to nechám tak, jak to je.
Ale co v tomto případě - v této větě též pokračuje věta spojkou ¨a¨ (tady už by ta čárka před ¨a¨ být měla, nebo ne?)
Natočil se hlavou, pohodlně se jí utetelil, a mírně u toho zavrněl.
| Nahlásit
Ne, ne, zase jsou to rovnocenné hlavní věty souřadně spojené ve slučovacím poměru.
Ani jedna nějak závisle nerozvíjí tu druhou. To by bylo třeba v takovém souvětí:

Natočil se hlavou, která ho už přestávala bolet, a mírně u toho zavrněl.
Natočil hlavu, když to uslyšel, a trochu se usmál.
| Nahlásit
dany: nevím, co si mám představit pod "pohodlně se utetelit hlavou".
| Nahlásit
Xewerob - diky ještě jednou, vaše příklady, tak ty jsou víc než příkladné a myslím, že jste mi to nastínil v celku srozumitelně,,
Anonym Pypapor - uznávám, má věta byla střelená od boku, ale šlo tu o podstatu, již xewerob pochopil,,:))
| Nahlásit
…taky mi to utetelení přišlo zajímavé, musím to někdy zkusit :-) Ale bral jsem to, jakože tu gou vo něco jinýho, tak co. Tak ať se daří!
| Nahlásit
Haha, není nad správné utetelení,, díky a dobrou,,
(Upr. 14.11.2014 10:21) | Nahlásit
Tvar "by" není součástí přísudku, ale patří k jinému větnému členu. V této funkci nese význam přibližnosti, přirovnávání - jakoby bez rozmyslu = jako bez rozmyslu.

Vsuvka to není, nejde jen o oddělení čárkami, ayle vsuvka nesouvisí s větou mluvnicky. V tomto případě tomuto tak není.
Přísudek pluly - jakým způsobem pluly? - Jakoby bez rozmyslu. Jde o větný člen.
----

Poslední věta je hlavní a je k přechozí větě připojena spojkou a.
...se všetečně mísily a jakoby bez rozmyslu pluly živelně s davem.

Hlavní věta se dá změnit na vedlejší změnou stylizace:
...se všetečně mísily, jako by pluly s davem živelně a bez rozmyslu,
| Nahlásit
tak tohle je vyčerpávající rozbor, děkuju - 501026
| Nahlásit
501026, takže jestli jsem to dobře pochopil, je nutnou vlastností vsuvky fakt, že mluvnicky nesouvisí s tím, do čeho je vložena? Že nesmí být možno ji interpretovat jako větný člen? (nikdy se mi nepodařilo najít definici vsuvky, která by mi připadala opravdu jednoznačná – tohle by vypadalo jako dobré kritérium)

A můžu si dovolit – aniž bych vzbudil nevoli u znalců pravidel :-) – v té původní větě ten úsek "jakoby bez rozmyslu" oddělil pomlčkami ve snaze právě ten aspekt "bezrozmyslnosti" zvlášť zdůraznit?

BTW, jak se dělá 5. pád od jména 501026? :-)
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek