Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

roztoky

Jakou hmotnost dekahydrátu síranu sodného je nutno rozpustit v 500g vody, aby byl získán roztok o hmotnostím zlomku w(NA2SO4)= 0,05

počítám
0,05=m/(m+500)
m= 26,3 g

a výsledek je špatně... kde dělám chybu?
Témata: chemie

5 reakcí

| Nahlásit
Takhle bych to počítala já:
m1*w1 + m2*w2 = (m1+m2)*w
M(Na2SO4) = 142,04; M(Na2SO4*10H2O) = 322,19; w1 = 142,04/322,19 = 0,4409
m1*0,4409 + 500*0 = (m1+500)*0,05
0,3909m1 = 25
m1 = 63,95g
| Nahlásit
Druhý postup Huvefula je správně. V prvním postupu je chyba v tom, že používáme k přípravě dekahydrát, ale zadání udává hmotnostní zlomek bezvodé soli v roztoku.
Můžeme udělat jednoduchou kontrolu správnosti druhého výsledku. Dostaneme 563,95g roztoku, ve kterém bude (63,95*0,4409) = 28,196g bezvodé soli - Na2SO4.
w(Na2SO4) = 28,196/563,95 = 0,0499965 = 0,05, což je požadovaný hmotnostní zlomek Na2SO4 ve výsledném roztoku.
| Nahlásit
ahaa, oni mi v zadání dali hmotnostní zloměk Na2SO4, ale ptají se mě na jeho dekahydrát, je to tak? Takže to, co Huveful vypočítal je hmotnostní zlomek toho dekahydrátu ? a pak to dal do směšovací rovnice...No a kdyby to bylo naopak, že by mi zadali hmotnostní zlomek nějakýho hydrátu ale ptali se na hmotnost nehydrátu, tak musím zase pomocí molárních hmtoností vypočítat hmotnostní zlomek nehydrátu?
| Nahlásit
V zásadě je to, jak píšeš. Vhodnějším termínem pro nehydrát je bezvodá sůl a v tomto případě bezvodý síran sodný. Ale když je v zadání "jakou hmotnost dekahydrátu".....získán roztok...w(Na2SO4) = 0,05, tak by to tím mělo být určeno.
A ještě malá finta - pro potřebu stechiometrických výpočtů považuji hydrát za tuhý roztok bezvodé soli ve vodě. Současně ve zdrcující většině platí, že n(bezv.sůl) = n(hydrát), protože hydráty se vzorci vyjadřují jako jedna molekula bezvodé soli a na ni připadající počet molekul vody. Takže
n(CaCl2) = n(CaCl2.6H2O) nebo n(CuSO4) = n(CuSO4.5H2O).
| Nahlásit
Dobře. Díky vám oběma
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek