| Nahlásit

Fyzika. Kinematika

Autobus jedoucí v obci rychlostí 45 km ∙ h−1, začne za obcí zrychlovat se zrychlením 1,4 m ∙ s−2 . Určete, o kolik metrů dál ujede od stejného místa za stejnou dobu druhý autobus, jehož počáteční rychlost je 72 km ∙ h−1 a A. 18m; B. 𝟑𝟎𝐦; C. 𝟑𝟕𝐦; zrychlení 0,8 m ∙ s−2 ? D. 𝟐𝟒𝐦.
Témata: fyzika
Diskuze
(Upr. 17.11.2022 18:42) | Nahlásit
Zadání není kompletní, správně má být takto:

http://muj.optol.cz/richterek/lib/exe/fetch.php?media=diplomky:16_dokoupilova.pdf

3.1.4.3 Autobus jedoucí v obci rychlostí 45 km ∙ h−1, začne za obcí zrychlovat se zrychlením 1,4 m ∙ s−2. Určete, o kolik metrů dál ujede od stejného místa za stejnou dobu druhý autobus, jehož počáteční rychlost je 72 km ∙ h−1 a zrychlení 0,8 m∙s−2 ?

A. 18 m; B. 𝟑𝟎 𝐦; C. 𝟑𝟕 𝐦; D. 𝟐𝟒 𝐦.

---

v0_1=45 km/h = 45*1000/3600 m/s
a1=1,4 m/s2
s1=v0_1*t + 1/2*a1*t*t

v0_2=72 km/h = 72*1000/3600 m/s
a2=0,8 m/s2
s2=v0_2*t

nejprve vyřešíme kdy se setkají:

s1=s2

v0_1*t + 1/2*a1*t*t = v0_2*t + 1/2*a2*t*t
v0_1 + 1/2*a1*t = v0_2*t + 1/2*a2*t
45*1000/3600 + 1/2*1,4*t = 72*1000/3600 + 1/2*0,8*t
1/2*(1,4-0,8)*t = (72-45)*1000/3600
t = (72-45)*1000/3600 / ( 1/2*(1,4-0,8) )
t = 2*(72-45)*1000/3600/(1,4-0,8) = 25 sec

s1=45*1000/3600*2*(72-45)*1000/3600/(1,4-0,8) + 1/2*1,4*2*(72-45)*1000/3600/(1,4-0,8)*2*(72-45)*1000/3600/(1,4-0,8)= 750 m
s2=72*1000/3600*2*(72-45)*1000/3600/(1,4-0,8) + 1/2*0,8*2*(72-45)*1000/3600/(1,4-0,8)*2*(72-45)*1000/3600/(1,4-0,8)= 750 m

... zadání není zcela jasné dále nevím
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek