| Nahlásit

příklady chemie

Prosím o pomoc s příklady do chemie.

1) Vypočítejte koncentraci iontů oxoniových, uhličitanových a hydrogenuhličitanových v roztoku obsahujícím
0,01 mol dm-3 oxidu uhličitého. Pro H2CO3 je Ka’ = 4,3.10-7 a Ka’’ = 5,61.10-11.

2) Vypočítejte [H3O+], [H2PO-4], [HPO24-] a [PO34-] v 0,01 M roztoku kyseliny trihydrogenfosforečné. Disociační
konstanty této kyseliny mají hodnoty Ka’ = 7,1.10-3, Ka’’ = 6,2.10-8 a Ka’’’ = 4,4.10-13.
Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Zkus se podívat sem: http://ach.upol.cz/ucebnice/obsah.htm
Kapitola 5.3.4.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek