Ontola > Chemie > diskuze
| Nahlásit

pH po přidání kyseliny

Jaké pH bude mít roztok vzniklý přidáním 1 mikrog H2SO4 do 10 l vody ?
-> postup vím, ale chtěla jsem se zeptat, tam pak musím k zjištění pH sečíst koncentraci vody a té kyseliny, takže kdybych přidávala 1 mikrogram zásady, tak to odečtu?
Témata: chemie

1 reakce

| Nahlásit
Je to malinko složitější. Při běžných koncentracích zanedbáváme skutečnost, že uvolněné ionty H+ nebo OH- reagují s opačnými ionty disociované vody a tím se spotřebovávají. Při nízkých koncentracích, menších než asi 10^-5 to však už zanedbat nelze. Musíme vycházet ze dvou faktů. Prvním je zákon elektroneutrality - roztok je elektricky neutrální, v tomto případě tedy
c(H+) = c(OH-) + 2*c(SO4--) a dál stále platí iontový produkt vody - c(H+)*c(OH-) = 10^-14. Když z tohoto vztahu vyjádříme c(OH-), dostaneme c(OH-) = 10^-14/c(H+) a dosadíme do prvního vztahu:
c(H+) = 10^-14/c(H+) + 2*c(SO4--) => c(H+)^2 = 10^-14 + 2*c(SO4--)*c(H+) což vede ke kvadratické rovnici c(H+)^2 - 2*c(SO4--)*c(H+) - 10^-14 = 0.
c(SO4--) = 10^-6/(98*10) = 1,02*10^-9 => c(H+)^2 - 1,02*10^-9*c(H+) - 10^-14 = 0
c(H+) = 1,005*10^-7 => pH = 6,997 (druhý kořen je záporný a nemá reálný význam).

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek