| Nahlásit

výpočty z chemie, trošičku složitý příklad

Témata: chemie
Diskuze
| Nahlásit
Při jodometrickém stanovení oxidu siřičitého bylo k 25 ml vzorku vína přidáno 50 ml odměrného roztoku jodu. Nezreagovaný jod byl titrován thiosíranem sodným na indikátor škrobový maz, jehož spotřeba byla 23,9 ml Na2S2O3. Titr thiosíranu sodného byl stanoven na přímou navážku KBrO3: na 0,1054g KBrO3 se po okyselení spotřebovalo 37,6 ml odměrného roztoku Na2S2O3. Titr jodu byl stanoven thiosíranem sodným, na 50 ml I2 byla spotřeba odměrného roztoku Na2S2O3 24,8 ml. Vypočtěte hmotnostní koncentraci SO2 ve vzorku.
| Nahlásit
Nejprve titr thiosíranu:
KBrO3 + 6I- + 6H+ = 3I2 + KBr + 3H2O; I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O6
n(Na2S2O3) = 6*n(KBrO3) = 6*0,1054/167,0005 = 0,003787mol;
c(Na2S2O3) = 0,003787/0,0376 = 0,1007mol/dm3

Stanovení SO2: SO2 + I2 + 2H2O = 2HI + H2SO4
n(SO2) = n(I2) = n(Na2S2O3)/2 = (0,0248-0,0239)*0,1007/2 = 4,531*10^-5mol
c = 4,531*10^-5/0,025 = 1,813*10^-3mol/dm3 SO2
cm = c*M = 1,813*10^-3*64,0638 = 0,1161g/dm3 SO2

OK?
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek