Ontola > Čeština > diskuze
| Nahlásit

věta ze slovních druhů 7215821

Témata: slovní druhy

4 reakce

| Nahlásit
a) 7215821
b) 1285127
c) 5127821
d) atd., atd.
| Nahlásit
1. podstatná jména (muž, chleba, kniha)
2. přídavná jména (vysoký, matčin, nejnovější)
3. zájména (já, ty, on, my, vy, oni, kdo, který)
4. číslovky (1, 2, 3, několik)
5. slovesa (být, psát, dělat)
6. příslovce (pěkně, vysoko)
7. předložky (před, na, za)
8. spojky (ale, a, i)
9. částice (kéž, ať)
10. citoslovce (bum, au, haf)

Na vysoký chleba být a nejnovější kniha
...úprava: Na upečený chléb polož a nejnovější knihu.
A je to :)
| Nahlásit
Oprava: spojka "a" na "i"
Na upečený chléb polož i nejnovější knihu.
 Anonym
Odpovídat lze i bez registrace. Dodržujte pravidla Ontoly
Vložit: Obrázek